Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Transportjuristerne skriver om nye EU-regler om droner

Torsdag 1. august 2019 kl: 08:00
Share  


Af: advokat (L), ph.d., Lissi Andersen Roost, advokat Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Channie Borup Jensen, Andersen Partners Advokatfirma

I juni offentliggjorde EU to nye regelsæt, som skal fremme udvikling i brugen af droner ved at fastsætte ensartede regler i hele EU. Baggrunden for reglerne er blandt andet et ønske om at øge sikkerheden for andre elementer i luften samt personer på jorden, når der bruges droner. Det er EU-Kommissionens opfattelse, at ubemandede luftfartøjer og luftfartøjssystemer, herunder droner, skal underlægges regler på samme vis, som bemandende luftfartøjer er

Det, som i daglig tale kaldes en drone, dækker blandt andet over begrebet UAS, der står for Unmanned Aerial System. UAS omfatter både selve det ubemandede luftfartøj samt dets udstyr til at fjernkontrollere luftfartøjet. Begrebet UA eller UAV dækker derimod alene over det ubemandede luftfartøj. Hvor det er relevant, bliver det i denne artikel specificeret, om der er tale om hele systemet eller alene luftfartøjet.


I det følgende omtales nogle af hovedreglerne i de nye regelsæt for droner. Det skal bemærkes, at der gælder en lang række særregler og undtagelser samt overgangsordninger, som ikke omtales nærmere her.


Tre kategorier
Der kommer til at være tre kategorier til inddeling af droneoperationer. Kategorierne defineres som den åbne, den specifikke og den certificerede kategori. Der stilles forskellige krav til dronen og til fjernpiloten kategorierne imellem. Krav til fjernpilotens kvalifikationer øges desto større dronen er, desto hurtigere dronen kan flyve, og desto større risikoen er. Således er det kun ved de mindste droner, at der ikke stilles krav om kursus eller lignende til fjernpiloten. Derudover skal fjernpiloter som udgangspunkt være fyldt 16 år, medmindre at der er tale om en af de mindste droner, og dennes anvendes som et legetøj.


Hvilken kategori en drone bliver omfattet af under en specifik operation afhænger af dronens størrelse, karakteren af og formålet med flyvningen, samt hvor flyvningen foretages. Vejer det ubemandede luftfartøj 25 kilo eller mere inklusive brændstof, vil dronen dog altid blive omfattet af enten den specifikke eller den certificerede kategori.


Den åbne kategori
I den åbne kategori kræves der ikke nogen forudgående tilladelse til operationen.
Først og fremmest er det et krav for, at en drone kan blive omfattet af kategorien, at selve det ubemandede luftfartøj vejer mindre end 25 kilo inklusive brændstof. Derudover skal fjernpiloten sikre, at luftfartøjet holdes på en sikker afstand af mennesker. Hvor stor, denne sikkerhedsmæssige afstand som minimum skal være, afhænger af fjernpilotens kvalifikationer samt dronens karakter og størrelse.
Dernæst er det et krav, at fjernpiloten konstant holder dronen inden for synsvidde, således at piloten kan sikre, at dronen ikke kolliderer med andre luftfartøjer eller andre hindringer. Dette krav gælder dog ikke, såfremt dronen er i ”follow-me-tilstand”, hvilket betyder, at dronen er programmeret til at følge fjernpiloten inden for en nærmere fastsat radius, som ligeledes kan variere.
Dertil er det et krav, at afstanden mellem dronen og jorden ikke må være mere end 120 meter. Slutteligt er det et krav, at dronen ikke transporterer farligt gods, og at der ikke nedkastes materiale under flyvningen.


Den specifikke kategori
Droneflyvninger omfattet af denne kategori kræver en myndighedstilladelse. I Danmark skal denne tilladelse indhentes hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilladelsen vil således fastsætte under hvilke regler og begrænsninger, flyvningen må foretages. Omvendt kan myndighederne beslutte ikke at udstede en tilladelse, såfremt en sådan ikke forsvarligt kan udstedes.
Når bare ét af ovenstående krav til den åbne kategori ikke er opfyldt, omfattes dronen af den specifikke kategori. Eksempelvis kræves der en tilladelse, når flyvningen skal foretages tæt på mennesker, eller når luftfartøjet vejer 25 kilo eller mere.


Den certificerede kategori
I den certificerede kategori skal selve dronen være certificeret, hvilket beskrives i næste afsnit. Derudover skal operatøren være certificeret og i visse tilfælde også fjernpiloten.
Dernæst skal selve flyvningen omfatte minimum én af følgende for at omfattes af kategorien: 
  • Flyvningen foretages over personforsamlinger
  • Flyvningen involverer persontransport
  • Flyvningen involverer transport af farligt gods og medfører en høj risiko for tredjeparter i tilfælde af ulykke

Desuden kan en operation også omfattes af kategorien, såfremt myndighederne vurderer det som værende nødvendigt.


Certificerede droner
  • Droner, som opfylder minimum én af følgende, skal certificeres:
  • Dronen har en dimension på minimum tre meter og er beregnet til at flyve over personforsamlinger 
  • Dronen er beregnet til at transportere personer 
  • Dronen er beregnet til transport af farligt gods og kræver et højt niveau af robusthed for at undgå skade på tredjeparter i tilfælde af en ulykke

At dronen skal certificeres indebærer, at dens konstruktion, produktion og vedligeholdelse certificeres.


Etablering af et registreringssystem
Alle EU-medlemslande er pligtige til at etablere et registreringssystem. I dette system skal blandt andet certificerede droner registreres. I den forbindelse skal oplysninger såsom dronens serienummer samt oplysninger om ejeren af dronen registreres.


Alle operatører af droner i den specifikke kategori skal lade sig registrere. Dette gælder både fysiske og juridiske personer. I den forbindelse registreres en række identifikationsoplysninger og eventuelle forsikringsoplysninger.


Krav til producenter og andre aktører
Foruden kravene beskrevet ovenfor, som vedrører flyvningerne og certificering, indføres der med EU-reglerne også en række krav til fabrikanter, importører og sælgere af droner. Blandt andet skal fabrikanterne forsyne alle droner med et serienummer og sikre, at dronerne opfylder en lang række sikkerhedskrav. Dertil kommer, at enhver erhvervsdrivende i indtil 10 år skal kunne identificere, hvem de har henholdsvis modtaget produkter fra og hvem de har solgt produkter til.


Den øgede kontrol med hvem, der har en drone i besiddelse, skal blandt andet medvirke til, at situationer som i 2018, hvor Gatwick Lufthavn måtte lukke ned, undgås. Her blev der set en drone ved landingsbanerne, og lufthavnen blev af den årsag lukket ned i sammenlagt 33 timer af sikkerhedsmæssige årsager. Med de nye regler bliver det formeligt i mange tilfælde lettere at identificere ejere af droner.


Det fremadrettede forløb
EU-reglerne trådte i kraft 1. juli i år. Reglerne finder dog ikke tvingende anvendelse før 1. juli 2020. Det betyder, at medlemsstaterne har ét år til at implementere reglerne i national lovgivning. 


Tilladelser udstedt til UAS-operatører, kompetencecertifikater for fjernpiloter og erklæringer fra UAS-operatører eller tilsvarende dokumentation udstedt på grundlag af national lovgivning er dog gyldige indtil 1. juli 2021. Inden 1. juli 2021 konverterer medlemsstaterne i overensstemmelse med de nye regelsæt eksisterende kompetencecertifikater for fjernpiloter og tilladelser til eller erklæringer fra UAS-operatører eller tilsvarende dokumentation, herunder dem, der er udstedt i perioden indtil denne dato, i henhold til de nye regelsæt.
Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
- Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold
- Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
- Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
- Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst