Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      
TRANSPORTJURISTERNE IM BREXIT-SITUATIONEN:

Myndighederne råder til at være forberedt på det værste

Tirsdag 12. februar 2019 kl: 12:29
Share  


Af: advokat (L), ph.d., Lissi Andersen Roost og advokatfuldmægtig Rasmus Hjalte Niess Bak

Forlader Storbritannien EU uden en udtrædelsesaftale, får det stor betydning for virksomheder, der handler med Storbritannien. En hård Brexit kommer for eksempel til at betyde øget eksport- og importkontrol for danske virksomheders handel med Storbritannien. Som en direkte konsekvens heraf opruster de danske myndigheder. Danske virksomheder, der handler med virksomheder i Storbritannien, bør nøje overveje konsekvenserne ved en mulig “Hard Brexit”, påpeger transportjuristerne

Brexit:

Som det næppe kan være gået nogens opmærksomhed forbi, udtræder Storbritannien af EU fra og med 30. marts 2019. 

For tiden pågår forhandlinger om betingelserne for Storbritanniens udmeldelse af EU. I skrivende stund er det endnu ikke lykkedes at nå til enighed om en udtrædelsesaftale. Det er desuden for nuværende uklart, om der bliver tale om en overgangsordning, der vil medføre, at Storbritannien bliver på EU’s indre marked indtil udgangen af 2020. Efterhånden, som datoen for Storbritanniens udmeldelse rykker tættere og tættere på, tyder meget på, at Storbritannien kan komme til at forlade EU uden en aftale - og at der dermed bliver tale om såkaldt Hard Brexit. 

Hard Brexit vil uundgåeligt gå ud over varehandlen mellem Storbritannien og EU og dermed også virksomheder, som handler med virksomheder i Storbritannien. Hard Brexit vil for eksempel kunne betyde vanskeligheder i forhold til toldbehandling og gensidig anerkendelse af varer, der handles mellem Storbritannien og de tilbageværende EU-medlemslande.


Hard Brexit - disse områder berøres:

EU-Kommissionen udsendte i december 2018 et notat med en oversigt over, hvilke områder der vil blive berørt af en afsked med Storbritannien uden en udtrædelsesaftale. Det drejer sig især om områderne transport, fødevarer, told og moms.

Som det er i dag, kan Storbritannien importere og eksportere frit til EU i kraft af deres status som en del af EU’s indre marked. 

Det har for eksempel den praktiske betydning, at varer, der i dag fragtes over grænserne inden for EU, ikke skal kontrolleres ved grænseovergang, og at der ikke skal betales moms i hvert enkelt EU-land. Forlader Storbritannien EU uden en aftale, vil der skulle indføres kontrol ved grænserne, ligesom der vil skulle betales told ved indførsel af varer i EU.


Transport
EU-Kommissionen slår fast, at udtræder Storbritannien af EU uden en aftale, vil det ikke være muligt for vognmænd etableret i Storbritannien at udføre cabotagekørsel i EU. Cabotagekørsel er nationale ture i andet EU-land, der udføres i tilknytning til en international transport til det pågældende EU-land. Reglerne medfører groft sagt, at der må køres op til tre cabotageture, når alt gods fra den internationale transport er blevet leveret.  

Forlader Storbritannien EU uden en aftale, vil kørekort udstedt i Storbritannien fortsat blive anerkendt i EU - og omvendt - på grundlag af Wienerkonventionen om vejtrafik (1968), som også er ratificeret i Danmark.

EU-Kommissionen slår endvidere fast, at jernbaneoperatører skal have en EU-operatørlicens og et EU-sikkerhedscertifikat for fortsat at operere i EU.


Told 
Forlader Storbritannien EU uden en aftale, vil alle varer, der importeres fra Storbritannien til EU, og alle varer, der eksporteres fra EU til Storbritannien, skulle undergå toldkontrol og kan underkastes toldbehandling i henhold til EU’s toldkodeks. Dette indebærer blandt andet, at alle EU’s formelle toldregler gælder, og at toldmyndighederne kan kræve udstedelse af garantier for potentiel eller eksisterende toldgæld.

For virksomheder i EU, der allerede handler med Storbritannien, men som ikke tidligere har været involveret i toldaktiviteter, henleder EU-Kommissionen særligt opmærksomheden på vigtigheden af den nødvendige forberedelse forud for Storbritanniens udmeldelsesdato.

Et praktisk relevant spørgsmål, som EU-Kommissionen selv besvarer er, hvad der i toldmæssig henseende skal ske med varer, som har startet deres transport før Storbritanniens udmeldelsesdato, men som ankommer til henholdsvis EU eller Storbritannien efter denne dato.

Svaret er, at såfremt Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil sådanne varer blive betragtet som varer fra et tredjeland, når de bringes inden for EU. Det er op til Storbritannien at fastsætte regler om, hvordan de vil behandle varer, der bringes inden for dets territorium efter udmeldelsen. 


Moms
I forhold til moms fastslår EU-Kommissionen, at EU-lovgivningen vedrørende moms fortsat finder anvendelse på EU’s område, og at Storbritannien i tilfælde af mangel på aftale vil skulle behandles som et tredjeland. 

Det betyder, at varer fra Storbritannien pålægges moms, når de indføres i EU. Omvendt vil varer fra EU, der sendes til en destination uden for EU - det vil sige inklusive Storbritannien - være fritages for moms. 

Et relevant spørgsmål i den forbindelse er, om varer, som starter deres transport før udmeldelsesdatoen, men som ankommer i henholdsvis EU/Storbritannien efter denne dato, vil blive pålagt moms to gange. 

Til det svarer EU-Kommissionen, at hvis varerne bringes ind i EU, vil der blive pålagt moms. Det er op til Storbritannien at fastsætte regler om, hvordan de vil behandle varer, der bringes inden for dets territorium efter udmeldelsen.


Fødevarer
Forlader Storbritannien EU uden en aftale vil enhver forsendelse af levende dyr eller animalske produkter fra Storbritannien skulle undersøges, når varerne ankommer til EU, slår EU-Kommissionen videre fast.

At EU-Kommissionen anser Hard Brexit for en sandsynlig mulighed, tydeliggøres af, at EU-Kommissionen fastsætter en frist til den medio februar 2019 for EU-medlemsstaterne til at foreslå nye eller udvidede grænseinspektionsposter, således posterne kan nå at være klar til 30. marts 2019.

Som en konsekvens af EU-Kommissionens brev opfordrede Miljø- og Fødevareministeriet i december 2018 virksomheder, der handler med fødevarer, virksomhederne til at have styr på, hvordan de skal håndtere eksport og import til og fra Storbritannien for at være helt klar til Brexit.

For at være klar til den øgede eksport- og importkontrol for danske fødevarevirksomheders handel med Storbritannien har Fødevarestyrelsen desuden meddelt, at styrelsen slår 20 nye stillinger op.

Samtidig opruster Fødevarestyrelsen deres vejledning til danske virksomheder. 
Styrelsens vejledninger tager nu udgangspunkt i, at der ikke kommer en aftale mellem EU og Storbritannien, og at Storbritannien derfor bliver et såkaldt tredjeland.

Forlader Storbritannien EU uden en aftale, regner Fødevarestyrelsen desuden med at skulle udstede et stort antal eksportcertifikater til de mange danske virksomheder, der eksporterer til Storbritannien. 

En helt lavpraktisk foranstaltning i forhold til fødevarevirksomheder, som efter Brexit fortsat forventer at handle med Storbritannien, er allerede nu at lade sig registrere til eksport henholdsvis import hos Fødevarestyrelen. 


Importregistrering
Bliver Storbritannien et tredjeland, og vil virksomheden fortsat importere varer fra Storbritannien, skal virksomheden registreres til import fra tredjelande


Eksportregistrering
Om det er nødvendigt for virksomheden at registrere sig til eksport afhænger af, hvilke kategorier af produkter, der eksporteres. Eksport af levende dyr, non-food og avlsmateriale kræver registrering. Eksport af fødevarer kræver også registrering, selv om det ikke på nuværende tidspunkt vides, hvilke krav Storbritannien vil stille til eksport fra EU.  


Overvejelser
Ingen kan spå om, hvad fremtiden bringer, og om Storbritannien kommer til at forlade EU med en aftale eller ej.


Virksomheder i EU-medlemsstaterne, der handler med virksomheder i Storbritannien, bør dog nøje overveje konsekvenserne ved en mulig Hard Brexit og følge EU-Kommissionens og danske myndigheders anbefalinger om at forberede sig bedst muligt på worst case-scenario.


Det står nemlig klart, at aftales der ikke en overgangsordning, der medfører, at Storbritannien kan blive på EU’s indre marked indtil udgangen af 2020, skal danske virksomheder fra og med 30. marts 2019 handle med Storbritannien på tredjelandsvilkår.


Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
- Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold
- Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
- Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
- Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst