Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Transportjuristen skriver om tysk enighed mellem speditører og transportkøbere

Onsdag 21. december 2016 kl: 13:54
Share  


Af: advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost Andersen Partners Advokatpartnerselskab

I oktober sidste år kunne man her på transportnyhederne.dk læse, at forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene ikke kunne blive enige om en revision af de Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), men at begge parter i stedet valgte at offentliggøre egne ensidige betingelser under betegnelserne ADSp 2016 og DTLB. Den nye fælles aftale indeholder som noget nyt et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance” - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår samt forpligtelser for speditørerne om at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes

Situationen blev imidlertid efterfølgende kritiseret voldsomt - ikke bare af medlemmerne af de forskellige forbund, men også af blandt andet forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og advokater, der har interesse i en overskuelig og anvendelig regulering af speditionsydelserne i Tyskland. Det førte til, at forbundene med succes genoptog forhandlingerne om en revision af ADSp og siden hen er blevet enige om de nye fælles ADSp 2017, der træder i kraft 1. januar 2017.


Ifølge IHK (Industrie- und Handelkammer) region Stuttgart strandede forhandlingerne tilbage i 2015 blandt andet på, at transportkøbersiden ønskede, at der i ADSp blev indført kvalitetsstandarder for de leverede speditionsydelser, og at ansvarsbegrænsningsbeløbene blev forhøjet. 


Ønsket om en forhøjelse af ansvarsbegrænsningsbeløbene er blevet imødekommet i de nye ADSp 2017, idet det maksimale ansvarsbegrænsningsbeløb i tilfælde af, at speditøren er ansvarlig for beskadigelse af gods under transport (som ikke inkluderer søtransport), for eksempel er blevet forhøjet fra 1 million euro til 1,25 millioner euro. Ansvarsbegrænsningen i tilfælde af speditørens ansvar for andet end godsskader, dog ikke oplagring, personskader og tingsskader på tredjemands ejendom, er endvidere blevet forhøjet fra 100.000 euro til 125.000 euro. Den samlede ansvarsbegrænsning ved formidlet oplagring hos en tredjemand i tilfælde af skader forvoldt ved én og samme hændelse er endvidere blevet forhøjet fra 2 millioner euro til 2,5 millioner euro per hændelse, hvilket beløb skal fordeles mellem alle skadelidte, der er berørt af hændelsen.


Compliance - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår
Som noget nyt indeholder ADSp 2017 et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance”, hvorefter speditøren forpligter sig til at overholde regler om mindsteløn og minimumsvilkår på arbejdspladsen, og at bekræfte dette på skrift over for kunden, hvis denne måtte ønske sådan bekræftelse. 
Endvidere indeholder afsnittet en forpligtelse for speditøren til at friholde kunden for krav om betaling af mindsteløn, såfremt speditørens underleverandør ikke betaler sine medarbejdere lovpligtig mindsteløn, og kunden bliver mødt med et krav i den anledning. Speditøren er ifølge dette afsnit endvidere forpligtet til at sikre, at dennes underleverandører har en gyldig godskørselstilladelse i henhold til gældende regler. Derudover forpligter speditøren sig til at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes, og at påse at såvel alkohol og stoffer ikke indtages under kørsel for kunden. 

Speditørens pligt til at overholde FN-reglerne om forbud mod børne- og tvangsarbejde, forbud mod diskrimination, anti-korruption og gældende miljøregler er derudover videreført fra ADSp 2016 i compliance-afsnittet.


Andre væsentlige ændringer
En anden væsentlig ændring i forhold til ADSp 2016 er, at ADSp 2017 pålægger speditøren en pligt til at tjekke kundens ordre for åbenlyse mangler (”offensichtliche Mängel”) og indhente instruks, såfremt gennemgangen af ordren giver anledning hertil. Derudover indeholder ADSp2017 som noget nyt udtrykkelige krav til det materiel, som speditøren påtænker at anvende til udførelsen af opgaven, herunder at dette skal være i teknisk fejlfri stand, og at det skal leve op til gældende lovkrav og være egnet til transport af det gods, som aftalen omhandler. Derudover skal køretøjer være energieffektive, støjreducerede og miljøvenlige. Speditørens chauffører skal være tilforladelige, og fagligt skolet indenfor deres arbejdsområde og have kørekort, i det omfang det kræves. 


Også i medfør af ADSp 2016 påhvilede det speditøren at indhente en afleveringskvittering for godset hos modtager. Anderledes end i ADSp 2016 foreskrives det i ADSp 2017, at speditøren blot skal indhente instrukser hos sin ordregiver, såfremt modtageren nægter at kvittere for godset. I medfør af ADSp 2016, kunne speditøren i stedet taget godset med retur, selvom det allerede var blevet losset hos modtager. I samme bestemmelse foreskrives det, at speditørens ordregiver kan kræve at få udleveret afleveringskvitteringen, også kaldet Proof of delivery (”POD”), af speditøren inden for et år, efter aflevering har fundet sted. I medfør af ADSp 2016 havde ordregiveren kun krav på udlevering af POD fra speditøren inden for et halvt år, efter aflevering var sket.


Konklusion
Også på andre punkter i ADSp 2017 er det tydeligt, at ADSp 2017 - i modsætning til ADSp 2016 - er et regelsæt udarbejdet af speditørerne og varesiden i fællesskab, idet ADSp 2017 i videre omfang end de ensidigt udarbejdede ADSp 2016 varetager varesidens interesser, hvilket særligt er tydeligt i forhold til det katalog af forpligtelser, som speditøren i medfør af ADSp 2017 pålægges over for ordregiveren samt i forhold til forhøjelsen af ansvarsbegrænsningsbeløbene.


Ikke desto mindre er den generelle holdning i Tyskland, at tilblivelsen af de fælles ADSp 2017 er en succes for alle parter, blandt andet fordi endnu flere brancheforbund end hidtil nu vælger at anbefale deres medlemmer at anvende ADSp 2017 fra 1. januar 2017. Hidtil var det således alene Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) und Handelsverband Deutschland (HDE), der anbefalede anvendelse af ADSp over for deres medlemmer.

Som noget ganske nyt tilslutter Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) og Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) sig anbefalingen af ADSp 2017 over for deres medlemmer.
Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
- Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold
- Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
- Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
- Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst