Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Advokaten skriver om privatpersoners vejtransport af farligt gods

Mandag 21. december 2015 kl: 12:44
Share  


Af: advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost, Andersen Partners Advokatpartnerselskab

Torsdag 1. januar i år trådte den seneste udgave af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej - i daglig tale kaldet ADR-konventionen - i kraft internationalt. Herhjemme blev 2015-udgaven af ADR-konventionen implementeret i dansk lovgivning med virkning fra 3. august i år. Da ADR-konventionen alene regulerer internationale transporter, suppleres den for så vidt angår de nationale transporter af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den seneste udgave af denne bekendtgørelse trådte i kraft 1. november i år. Privatpersoner kan skal også leve op til reglerne for vejtransport af farligt gods, hvis de transporterer godsmængder, der ikke er omfattet af danske undtagelsesbestemmelser


Udgangspunktet i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods er, at al vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen og ADR-konventionen. Dette gælder såvel ved national som ved international transport. Dette indebærer blandt andet, at såvel bekendtgørelsens som ADR-konventionens krav til klassificering og mærkning af godset, krav til køretøjernes konstruktion, indretning og godkendelse, krav til chaufførernes uddannelse, krav til emballage med videre, finder anvendelse ved såvel nationale som internationale vejtransporter af farligt gods. 


Ifølge bekendtgørelsens § 8 finder bekendtgørelsen imidlertid ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold og forudsat, at der ved brandfarlige væsker kun transporteres en vis nærmere bestemt mængde (i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed).


Højesteret har i år i en kuriøs straffesag taget stilling til rækkevidden af undtagelsesbestemmelsen vedrørende privates transport af farligt gods. I sagen skulle Højesteret afgøre, om den tiltalte (en privatperson) kunne straffes for overtrædelse af den på gerningstidspunktet gældende udgave af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods fra 2011 ved at have transporteret 641 liter fyringsolie fra Frederikssund mod Sjællands Odde i en gammel hustandsolietank, der kunne rumme i hvert fald 700 liter, og som den tiltalte havde anbragt på en påhængsvogn. Den tiltalte var i landsretten blevet idømt en bøde på 25.000 kroner for overtrædelse af bekendtgørelsens generelle regler, idet landsretten ikke havde fundet, at undtagelsesbestemmelsen vedrørende privates transport af farligt gods var anvendelig på forholdet.


Den tiltalte gjorde under sagen for Højesteret gældende, at bekendtgørelsens generelle bestemmelser kun fandt anvendelse på erhvervsvirksomheder. Da transporten blev foretaget af den tiltalte som privatperson, skulle sagen efter den tiltaltes opfattelse bedømmes efter bestemmelserne om private personers transport af farligt gods, jf. undtagelsesbestemmelsen. Den tiltalte gjorde videre gældende, at denne som privatperson under alle omstændigheder kun kunne dømmes for at overtræde bestemmelserne i ADR-konventionen om at anvende godkendte beholdere og for at tranportere en større mængde farligt gods end tilladt.


Anklagemyndigheden gjorde heroverfor gældende, at undtagelsesbestemmelsen ikke fandt anvendelse i en situation som den foreliggende, og at forholdet derfor skulle henføres under bekendtgørelsens generelle regler om vejtransport af farligt gods med deraf følgende krav til godkendt emballage, ledsagedokumenter, klassifikation af det farlige gods med videre.


Højesteret konstaterede indledningsvist, at forudsætningen for, at undtagelsesbestemmelsen er anvendelig er, at godset er emballeret til detailsalg, og at genopfyldelige beholdere skal være godkendt i henhold til ADR og højest må indeholde 60 liter uanset beholderens størrelse. Højesteret konstaterede videre, at ordene ”genopfyldelige beholdere” må forstås som beholdere, der er beregnet til transport, og således ikke omfatter en gammel husstandsolietank med kapacitet på i hvert fald 700 liter. Højesteret konstaterede ligeledes, at der var enighed mellem parterne om, at fyringsolien ikke var ”emballeret til detailsalg”.


Da forudsætningerne for at anvende undtagelsesbestemmelsen ikke var opfyldt, fandt Højesteret, at forholdet skulle bedømmes i henhold til bekendtgørelsens generelle regler. Højesteret fandt på den baggrund, at den tiltalte havde overtrådt reglerne i ADR-konventionen om pligt til at kontrollere, at godset er klassificeret og tilladt at transportere i overensstemmelse med ADR og reglen om, at der udelukkende må anvendes emballager mv., der er godkendt og egnet til transport af de pågældende stoffer og mærket ifølge ADR-konventionen. Højesteret stadfæstede derefter landsrettens dom, men dog med den ændring, at bøden blev nedsat til 6.500 kroner.


Dommen viser, at privatpersoner ganske hurtigt risikerer at falde uden for ”undtagelsesbestemmelsens” anvendelsesområde, hvorefter de - ligesom enhver professionel vejtransportør af farligt gods - er forpligtede til at leve op til bekendtgørelsens og ADR-konventionens mangeartede krav til såvel klassificering af godset, krav til køretøjet, følgedokumenter, emballage, uddannelse med videre. Overtrædelse af disse regler er ifølge bekendtgørelsen endvidere forbundet med minimum bødestraf. Det er derfor værd også for privatpersoner at være opmærksom på disse regler.Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle transportnyhederne.dk’s læsere.

Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
- Transportjuristerne skriver om coronavirus og force majeure i kontraktforhold
- Transportjuristerne giver et overblik over de nye Incoterms 2020
- Cyberangreb og erstatningsansvar i transportsektoren
- Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst