Klik venligst

Klik venligst

Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
DOM:
Havn får medhold i retssag mod færgerederi
Rønne Havn A/S og Danske Færger A/S har - siden Danske Færger A/S i foråret 2018 mistede sin kontrakt om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm - været uenige i fortolkningen af nogle aftaleretlige forpligtelser, som Danske Færger A/S havde i forbindelse med ophør af besejlingen af Rønne Havn. Rønne Havn A/S rejste på baggrund af uenigheden sag mod Danske Færger A/S i 2018. Retten på Bornholm, der færdigbehandlede sagen i starten af juli, har nu afsig sin dom, der giver Rønne Havn A/S medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler
14-08-2020 14:29
Bruttonationalproduktet faldt med 7,4 procent i andet kvartal
Bruttonationalproduktet faldt med 7,4 procent i andet kvartal
BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på 7,4 procent i årets andet kvartal sammenlignet med første kvartal. Danmarks Statistik peger på, at faldet vil være det hidtil største fald siden opgørelsen af det kvartalsvise nationalregnskab begyndte i starten af 1990'erne
14-08-2020 13:05
Logistikcenter sætter fokus på kerneydelser
Logistikcenter sætter fokus på kerneydelser
Aarhus Logistics Center - ALC - har, som vi kunne fortælle her på transportnyhederne.dk i sidste uge, overdraget sine containeraktiviteter til APM Terminals. Overdragelsen betyder, at ALC fremadrettet vil fokusere på den eksisterende kerneforretning, hvor virksomheden har en solid position i Aarhus. ALC råder over en moderne maskinpark samt 50.000 kvadratmeter lagerfaciliteter, der omfatter lagerkapacitet godkendt til fødevarer
13-08-2020 15:52

Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret
Dansk rederi kunne over for en dansk kunde ikke støtte ret på værnetingsklausulen i rederiets transportbetingelser, som blandt andet foreskrev, at retstvister skulle afgøres ved ”the English High Court of Justice in London”. Rederiet har anmodet om og fået adgang til at indbringe Østre Landsrets kendelse for Højesteret, idet spørgsmålet har afgørende betydning i relation til mange af de transporter, som rederiet udfører for sine danske kunder
13-08-2020 12:50
Mest læste
- Bulk-transportvirksomhed henter komplet vogntog i Hedensted

- Mand tog letbanetoget - under armen

- Limfjordens største havn har haft et mindre fald i godsomsætningen i første halvår

- Dansk rederikoncern konstaterer et hurtigere løft i efterspørgsel end forventet

- Politiet har ransaget fragtvirksomhed med persontransport som tillægsservice

- Dansk eksport skal have hjælp i corona-tiden

- Logistikcenter sætter fokus på kerneydelser

- Bruttonationalproduktet faldt med 7,4 procent i andet kvartal

Seneste kommentarer
- turistchauffør
- SMART!
- rumænske chauffører og vognmand
- Den danske model
- Turistbuschauffør
- Transportkonsulent

Se mere debat her!

Holdet er sat til genstart af det blå Danmark
S-Regeringen har sammen med erhverslivet sat otte hold, der skal bidrage til at genstarte eksporten i takt med, at corona-tiden rinder ud. Et af de otte hold er Genstartsteamet for Det Blå Danmark, som er i gang med at finde måder, hvorpå eksporten inden for det maritime kan genstartes. En kort, effektiv proces skal munde ud i anbefalinger til regeringen
13-08-2020 12:39

Dansk rederikoncern konstaterer et hurtigere løft i efterspørgsel end forventet
Rederikoncernen DFDS har offentliggjort sin kvartalsrapport for årets andet kvartal og konstaterer, at fremtidsudsigten er forbedret. Fragtmængderne er stigende, og efterspørgslen efter færgerejser giver grund til en vis optimisme på rederiets genåbnede passagerruter. - Det er uvist om stigningen i efterspørgslen er holdbar, og vi er derfor meget opmærksomme på udviklingen, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS med henvisning til corona-situationen i Danmark og i det øvrige Europa
12-08-2020 13:59

Limfjordens største havn har haft et mindre fald i godsomsætningen i første halvår
Port of Aalborg - Aalborg Havn - har gjort status over årets første halvdel og kan notere en mindre negativ afvigelse i den samlede godsomsætning sammenlignet med samme periode sidste år. Havnens ledelse kan trods den negative udvikling se lyspunkter med positiv udvikling på jernbane- og byggefronten
12-08-2020 13:40

Dansk og tysk firma skal sikre sejladsen ved tunnel-byggeri
Et dansk og et tysk firma skal sikre sejladsen gennem Femern Bælt, mens Femern-tunnelen bygges. De to virksomheder, der skal arbejde tæt sammen med de danske og tyske myndigheder, leverer to vagtskibe og mandskab som en del af et marint overvågningssystem, som under byggeriet af Femern-tunnelen vil overvåge skibstrafikken i Femern Bælt
12-08-2020 12:59

Transportprojekter modtager støtte fra EU
EU-medlemslandene godkendte på et møde i juli i Connecting Europe Facility-komiteen (CEF) EU-Kommissionens forslag til, hvilke transportprojekter der skal modtage EU-støtte fra EU’s infrastrukturfond. Blandt projekterne er landstrømsanlæg i havnene i Aarhus og København og brobyggeriet over Storstrømmen
11-08-2020 10:47

Østjysk containerterminal skifter ejer
APM Terminals overtager ALC - Aarhus Logistics Center’s containerterminal på Aarhus havn. De to terminaler Aarhus ligger side om side på Østhavnen. Overførslen får virkning 1. september
11-08-2020 10:26

Værft i Skagen skipper skibe af sted
Ifølge statistikken er Skagen Danmarks største fiskerihavn. Fiskeristatistikken viser, at Skagen er størst både på landede mængder af fisk og skaldyr samt på værdien af de landede fangster. Karstensens Skibsværft i Skagen har fornyligt leveret tre nye fiskekuttere - to til et svensk rederi og en til tre fiskere fra Skagen
06-08-2020 12:22

Polsk politi anholder syv personer i sag om illegal cigaretproduktion og smugling
Det polske grænsepoliti - Straż Graniczna - har anholdt syv personer og beslaglagt 60.000 euro i kontanter ved en aktion i Warzawa-området i sidste uge. Aktionen var en del af en igangværende indsats mod organiseret kriminalitet med illegal tobaksproduktion og smugling af færdige tobaksvarer - eksempelvis cigaretter til lande i det vestlige Europa. I februar i år blev 21 andre medlemmer af samme kriminelle organisation anholdt, mens de polske myndigheder beslaglagde cigaretter til en værdi af omkring 2 millioner euro
05-08-2020 08:00

Erhvervsstyrelsens øger kontrolindsatsen overfor ulovlige ordinære udbytteudlodninger
Flere selskaber deler ud af overskuddet til kapitalejere i strid med selskabsloven. Erhvervsstyrelsen styrker derfor kontrolindsatsen med det formål, at ulovligt udbytte bliver tilbagebetalt til selskaberne
04-08-2020 23:05

Direktørskifte er på vej Hanstholm Havn på vej
Hanstholm Havn går i sensommeren ind i en ny vækstfase efter færdiggørelsen af en 600 millioner kroner stor havneudvidelse. Derfor har Hanstholm Havns direktør gennem de seneste fire år, Niels Clemensen besluttet at fratræde sin stilling
04-08-2020 22:45

Toldstyrelsen har fået ny handelsdirektør
Peter Bürgel Nielsen er tiltrådt som ny underdirektør for handel i Toldstyrelsen. Peter Bürgel Nielsen kommer med en solid erfaring inden for handel og logistik samt ledelse af strategi, drift, optimering og udvikling af processer

04-08-2020 22:22

Karlskrona kommer med på rute mellem Liepaja og Travemünde
Den svenske rederi-koncern, Stena Line, introducerer fra mandag 13. august en ny forbindelse med fokus på godstransport mellem Letland, Sverige og Tyskland. Det sker ved at tilføje et havneanløb i den svenske by Karlskrona på den eksisterende færgerute mellem Liepaja i Letland og Travemünde i Tyskland
04-08-2020 10:18

Transportkoncerner samarbejder om godstransport mellem Sverige og Benelux
P&O Ferrymasters og Scan Global Logistics har indgået et samarbejde om fællesskab at øge deres daglige service mellem Benelux-regionen og Sverige. P&O Ferrymasters vil dermed styrke sit europæiske logistik-netværk
31-07-2020 09:44

Havn i Vendsyssel sender strømforbruget ned
Et elforbrug på omkring 200.000 færre kilowatt-timer i første halvår af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Det er resultatet af Hirtshals Havns installation af det digitale registrerings- og afregningssystem ProPower, som foruden at reducere forbruget væsentligt hos de fartøjer, der ligger i havnen, også har betydet en reduktion i havnens samlede elforbrug på 10 procent
30-07-2020 11:00

Kunderne er blevet mere tilfredse med havnen i Aarhus
En kundeundersøgelse gennemført af Junior Consult viser, at Aarhus Havn’s kunder i 2020 gennemsnitligt er blevet mere tilfredse end i 2019, hvor niveauet ellers var højt. Især området ”kranservice” har løftet sig frem i kundernes tilfredshed
29-07-2020 11:00

Rekordmange er optaget på en maritim uddannelse
Knap 95.000 uddannelsessøgende har fået svar på, om de er komet ind på det ønskede studie. De maritime uddannelser sætter ny rekord ved at optage 22 procent flere studerende. 860 unge er ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet optaget på en af de maritime uddannelser i Danmark
28-07-2020 22:39

Godsomsætningen gik tilbage i Østjyllands største havn
Aarhus Havns samlede godsomsætning i årets første seks måneder viser et fald på 5 procent i forhold til året før. I faktiske tal er omsætningen af gods faldet med 200.000 ton fra 4,5 millioner ton i første halvår af 2019 til 4,3 millioner ton i første halvår i år
28-07-2020 22:32

Strandede søfolk får mulighed for at komme i land
Mange danske søfarende er lige nu strandet på skibe over hele verden på grund af corona-restriktioner, som forhindrer rederierne i at lave besætningsskifte. Efter drøftelse med branchen fremlægger S-Regeringen en løsning, så de søfarende kan komme sikkert i land. 200.000 søfolk er på verdensplan strandet på skibe som følge af indsatsen mod at dæmme op for spredning af corona-virus
23-07-2020 17:00

Ro/ro-rute er på fremadgående kurs
I januar indsatte det færøske rederi Smyril Line ro/ro-skibet »Akranes« på en ny rute imellem Thorlakshöfn omkring 40 km syd for den islandske hovedstad Reykjavik, Torshavn på Færøerne og Hirtshals i Vendsyssel. Efter godt et halvt års service udviser ruten en stabil vækst på trafikken mellem Vestisland og Hirtshals
22-07-2020 11:00

Danske rederier sejler fortsat blandt de fem største
Den danske handelsflåde er fortsat den femtestørste i verden. Den samlede tonnage opereret af danske rederier ligger på samme niveau som for et år siden
22-07-2020 05:00

Skibsruter gennem danske farvande er blevet moderniseret
1. juli trådte nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Samtidig er der taget digitale løsninger i brug med virtuelle bøjer
19-07-2020 08:00

Vestsvensk havn med stor containeromsætning får ny omlastningsterminal
På en stor plads mellem Göteborgs Hamn’s container- og ro/roterminaler er en ny omlastningsterminal ved at være klar ti at blive taget i brug. Terminalen skal tage mod indkommende produkter, der kommer med tog fra den svenske skov- og papirindustri. Her skal produkterne læsses om til videre transport ud i verden i containere. Ifølge Göteborgs Hamn oplyser man, at der totalt vil komme gods, der svarer til mellem 60.000 og 100.000 teu
16-07-2020 01:00

EU-Kommissionen skal beslutte CO2-udgangspunkt for skibe
EU-Parlamentets miljøudvalg har besluttet, at det ikke vil bruge 2018 som udgangspunkt for at måle rederiernes CO2-reduktioner. Den endelige beslutning skal i stedet træffes af EU-Kommissionen
14-07-2020 16:00

Bornholmslinjen sejler med rabat i sensommeren
Det bliver billigere at sejle mellem Rønne og Ystad i august og september som følge af S-Regeringens sommerpakke til Bornholm, der inderholder 20 millioner kroner, som skal skære toppen af prisen på alle billetter på rute mellem Rønne og Ystad. For mennesker med handicapkort bliver turen gratis
14-07-2020 11:00

Ny turismekampagne skal booste ø-turisme
Mange af de danske øer oplever i år flere turister end tidligere - blandt andet som følge af gratis færgeoverfarter og Ø-pas. Nu lancerer Landdistrikternes Fællesråd en storstilet turismekampagne for at booste ø-turismen i Danmark. Samtidig er 50.000 nye Ø-pas klar til dem, der ønsker at rejse til øerne
13-07-2020 15:22

Myndighederne åbner for flere rejser til og fra Sverige
Udenrigsministeriet meddelte torsdag, at smittetallene for de fire svenske regioner - Blekinge, Kronoberg, Skåne og Västerbotten - nu er så gode, at ministeriet ikke længere fraråder rejser dertil. Omvendt må svenskere bosat i Skåne rejse til Danmark som turister
10-07-2020 17:00

83.000 passagerer har sejlet gratis i Danmark
I løbet af de første fem dage i juli har cirka 83.000 gående og cyklende benyttet sig af tilbuddet om at sejle gratis i Danmark. Det viser en foreløbig opgørelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
10-07-2020 11:05

Hurtigfærge bliver i Philippinerne og skal sejle på Østersøen om to år
Byggeriet af Molslinjens hidtil største hurtigfærge nogensinde er begyndt hos værftet Austal Philippines. Hurtigfærgen, der får navnet Express 5 og skal sejle for Bornholmslinjen, bliver verdens største katamaranfærge af sin slags
09-07-2020 11:28

Dansk skibsfart ligger i toppen af nye hvidlister
Danmark ligger fortsat blandt de bedste på de seneste offentliggjorte lister over, hvordan skibe klarer sig under havnestatskontroller. Det oplyser Søfartsstyrelsen med henvisning til den seneste oversigt fra henholdsvis Paris MoU, der består af 27 søfartsadministrationer og dækker farvande i de europæiske kyststater og det nordatlantiske bassin fra Nordamerika til Europa, og Tokyo MoU, der består af 20 medlemsmyndigheder i regionen Asien og Stillehavet
09-07-2020 10:00

Havn i Thy havde et godt år i 2019
Med en havneudvidelse som snart er i mål, har Hanstholm Havn kurs mod målet om at blive en af Europas førende konsumfiskerihavne
07-07-2020 20:59

Flere søger ind på de maritime uddannelser
Interessen for et studie inden for Det Blå Danmark - det er den del af Danmark, der har relation til transport med skibe - er voksende. Stort set alle maritime uddannelsessteder oplever fremgang - størst procentvise fremgang har SIMAC i Svendborg oplevet
06-07-2020 21:00

Rederiorganisation har fået ny vice-administrerende direktør
Interesseorganisationen Danske Rederier har udpeget Jacob K. Clasen som vice-administrerende direktør under administrerende direktør Anne H. Steffensen
06-07-2020 12:59

Skibsfarten genoptager internationalt klimasamarbejde
Efter at have ligget stille under coronakrisen skal klima-arbejdsgruppen i FN’s internationale maritime organisation, IMO, mødes igen. Organisationen Danske Rederier peger på, at mødet kan give en pejling af, i hvilken retning de kommende klimabeslutninger er på vej hen set i lyset af, at skibsfarten om ti år skal være 40 procent mere effektiv, end den var i 2008
06-07-2020 12:11

Multiplads på Djursland-havn har plads til mange ting
Efterspørgslen på lagerplads og arealer er stor. Derfor kan bulk-kunderne på Grenaa Havn nu benytte sig af et 20.000 kvadratmeter nyt sort område, der har plads til mange forskellige godstyper. Multipladsen, der ligger tæt ved kajerne, vil stå klar midt i denne måded
02-07-2020 17:00

Dansk værft vinder udbud om miljøskibe
Miljøstyrelsen har offentliggjort, at Faaborg Værft A/S har vundet udbuddet om ombygning af Miljøstyrelsens to miljøskibe Sif og Frigg, der i dag ligger i havnen i Svendborg. De skal fra næste år overvåge det marine miljø i de indre danske farvande
01-07-2020 12:23

Gående og cyklende kan komme gratis ud at sejle på 53 færgeruter
Som en del af S-Regeringens sommerpakke tilbyder 53 færgeruter i Danmark gratis rejser for alle gående og cyklister i juli
01-07-2020 10:58

Søsterskibe kommer til at krydse hianden på Østersøen
Den tyske rederi-koncern FRS - Förde Reederei Seetouristik - der har hovedsæde i Flensburg, har købt hurtigfærgen HSC Fjord Cat af det norske færgerederi Fjord Line, der får færgen i overskud senere på året. Hos FRS skal færgen fra septemner sejle over Østersøen mellem Ystad i Skåne og Sassnitz på den tyske ø Rügen under navnet FRS Königslinjen
30-06-2020 13:31

Hurtigfærge med en fortid på Kattegat skifter fra norsk til tysk rederi
Det norske færgerederi Fjord Line som forbinder Hirtshals med Kristiansand med en hurtigfærgeforbindelse, har solgt den hidtidige hurtigfærge HSC Fjord Cat til det tyske rederi FRS fra Flensburg
30-06-2020 13:04

Rederi styrker sit fokus på fragt
Corona-tiden har fået den danske rederi-koncern DFDS til at tilpasse sig en ny virkelighed med ændrede transportmønstre - både for gods og passagerer. Som omtalt andet sted her på transportnyhederne.dk betyder det eksempelvis et farvel til 650 medarbejdere. Men det betyder også øget fokus på fragt-aktiviteterne
29-06-2020 13:51
Klik venligst

Klik venligstKlik venligst