Klik venligst

Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Udvidelse af Aarhus Havn bliver på 43 hektar i første omgang

Torsdag 9. februar 2023 kl: 11:15
Share  


Af: Redaktionen

Et flertal i Aarhus Byråd bestående af Socialdemokratiet, Konservative, SF og Venstre har onsdag indgået aftalen ”Marselisborg-Mols Modellen. Aftale om en CO2-neutral udvidelse af Aarhus Havn”. Forligspartierne er blevet enige om en etape-opdelt havneudvidelse og giver med aftalen opbakning til en udvidelse i etape 1 på 43 hektar samt naturområdet Aarhus Blueline og en ny, men reduceret ydermole

Forligspartierne lægger vægt på, at aftalen i vidt omfang imødekommer den rejste kritik vedrørende især klapning, havmiljø, klimabelastning og visuel påvirkning. Partierne peger også på, at den ekstraordinære borgerinddragelsesproces og det store arbejde, byens borgere har lagt i processen, har betydet, at der blev udarbejdet et bedre beslutningsgrundlag for havneudvidelsen.


Derudover vurderer forligspartierne, at indsigter fra borgerpanelet har bidraget til forståelse af, hvor kompleks beslutningen er. Det har ført til en aftale, der blandt andet reducerer havneudvidelsens størrelse, beskytter sigtelinjer, neutraliserer CO2-påvirkningen og forbedrer havmiljøet.


Med aftalen ønsker forligspartierne at fremme den grønne omstilling og samtidig understøtte den fremtidige velfærd for byens borgere via et stærkt og bæredygtigt erhvervsliv.


CO2-neutral i anlægsfasen
Forligspartierne stiller med aftalen krav om, at projektet i anlægsfasen skal være CO2-neutralt, hvilket er den mest ambitiøse klimamålsætning for et stort anlægsprojekt i byens historie. Partierne stiller dermed meget skrappere klima-krav til havneudvidelsen, end når kommunen hidtil har bygget eksempelvis skoler, idrætsfaciliteter og infrastruktur.


De skrappere klima-krav betyder, at Aarhus Havn i første fase skal etablere en solcelle-ø bag Ydermolen, ved etablering af solceller på havnens tage i forbindelse med en dry-port samt etablering af landstrøm til containerskibe, og energisamarbejde mellem havnevirksomheder. Herudover undersøges muligheden for etableringen af forskellige former for VE-anlæg i det fremtidige erhvervsområde ved Framlev.


Havnen forpligtes på at vedligeholde og udbygge disse tiltag over de næste 30 år.


Med aftalen skal Aarhus Havn investere 65 millioner kroner i CO2-neutraliserende tiltag.


Aftalen gælder for 43 hektar
Yderhavnen skal anlægges i tre faser. Inden for de enkelte faser vil udbygningen ske etapevis. Det giver mulighed for at tilpasse udbygningen i takt med efterspørgslen og giver dermed også økonomisk sikkerhed i projektet.


I etape 1’s første fase anlægges Ydermolen, og der påbegyndes celler til jordopfyld. Denne fase forventes afsluttet i 2030. I anden fase foretages opfyld til Etape 1 (containerterminalen) på 43 hektar. Det indebærer, at der etableres kaj, belægning og opsættes kraner i perioden 2031-2039.


Det er dermed en fremtidig beslutning, og dermed vil det være et nyt byråd, der skal tage stilling til, om og hvordan en eventuel etape 2 i givet fald skal anlægges.


Mindre visuel påvirkning
For forligspartierne er det vigtigt at beskytte og bevare kvaliteten af Aarhus’ bynære rekreative landskaber; kystlandskabet mod syd med Mindeparken, strandene og skovene samt det åbne bugt-rum med konturen af Skødshoved og Mols.


Derfor skal Yderhavnens areal reduceres. Der skal bygges lavere, og ydermolen rykkes 314 meter mod nord og forkortes med 100 meter for at sikre udsigten og begrænse den visuelle påvirkning. I forhold til det ansøgte betyder en indrykket mole en reduktion på 21 hektar på land og ligeledes en reduktion af areal på 21 hektar på vand.


Alternativer til Yderhavnen
Forligspartierne forholder sig i aftalen også til de alternative forslag til Yderhavnen. Partierne har besluttet, at:
  • Aarhus Havn skal undersøge potentialet for at effektivisere på den eksisterende containerterminal med 10 procent
  • Forligspartierne forudsætter etableringen af en tørhavn og vil derfor fremskynde undersøgelserne om at etablere en tørhavn ved Framlev/Harlev Nord
  • Aarhus Havn skal fortsætte dialogen med Grenå Havn om fremtidigt samarbejde med særligt fokus på såkaldt fast bulk gods
  • Der arbejdes ikke videre med en alternativ udvidelse af Aarhus Havn mod nord, da det vil være for klimabelastende og økonomisk omkostningstungt pr. hektar sammenholdt med Yderhavnen. Desuden forudsætter denne løsning i omegnen af 3,6 millioner kubikmeter klapning af havsediment


Beskyttelse af havmiljø
Forligspartierne anerkender, at Aarhus Bugt er udfordret i forhold til plante- og dyreliv. Partierne ønsker på den baggrund at modvirke de påvirkninger, etableringen af Yderhavnen vil have med en række konkrete initiativer.


Partierne er enige om, at Aarhus Havn har en vigtig opgave i aktivt at bidrage til at forbedre havmiljøet i Aarhus Bugt, herunder ved genopretningsplanen for Aarhusbugten besluttet i budget 2023 samt det strategiske samarbejde med en række Kattegat-kommuner. Målsætningen er, at havmiljøet i bugten forbedres som konsekvens af det samlede projekt.


Herudover peger forligspartierne på ændret arealanvendelse af landbrugsjord, eksempelvis ved omlægning af arealer til natur og etablering af engsøer, som tilbageholder vand og reducerer tilførslen af næringsstoffer.


Klapning skal i bedste fald undgås
Aarhus Havn har hidtil arbejdet for at reducere den mængde sediment, der skal klappes fra 4,9 millioner kubikmeter til 1,8 millioner kubikmeter. Forligspartierne er enige om, at målet er fuldstændig at undgå klapning af sediment. Mængden af klapning reduceres med minimum 1,4 millioner kubikmeter.


Forligspartierne ønsker, at der anvendes den nyeste og bedste teknologi for at forsøge at undgå klapning af de resterende 400.000 kubikmeter sediment, så klapning i bedste fald kan undgås.


Forligspartierne er desuden enige om, at der skal findes den bedst mulige klapplads, hvor der tages hensyn til havmiljøets tilstand - og ønsker derfor ikke klapning ved Fløjstrup Strand. Aarhus Havn skal således finde en ny klapplads, der lever op til intentionen om at mindske påvirkningen af det marine liv. Denne klapplads vil blive fulgt før, under og efter klapningen.


­Også brugen af råstofindvinding fra havet bliver begrænset ved i stedet at anvende overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i Østjylland. Herved reduceres sandmængden fra ca. 19 millioner kubikmeter til ca. 4,3 millioner kubikmeter. Herudover indfører aftalen en række krav om, at råstofindvinding skal ske med den nyeste viden indenfor feltet.


Naturområde og stenrev
Aftalen betyder også, at der skal etableres flere mindre kystnære stenrev samt udplantning af ålegræs, som kan understøtte havets biodiversitet og tilbyde naturoplevelser. Samtidig sikrer forligspartierne 70 millioner kroner til naturområdet Aarhus Blue Line, som Aarhus Havn planlægger i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Blue Line anlægges sammen med ydermolen.


Herudover skal Aarhus Havn investere i 5 millioner kroner i plantning af ålegræs samt yderligere 10 millioner kroner i genopretning af stenrev, eksempelvis Mejl Flak ved Sletterhage som bidrag til biodiversiteten i Aarhusbugten.


På baggrund af Aarhus Havn's økonomi forventer forligspartier, at etape 1 kan etableres inden for rammerne af havnens økonomi, og at der ikke er behov for at optage lån.


Interesserede kan se baggrundsmaterialet til forliget om udvidelse af Aarhus Havn her:
Klik venligst

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Manipulation af udstødningssystem kostede bøder på 25.000 kroner
- "Vejafgift" kostede 42.500 kroner for 17 dage
- Politiet kontrollerede 172 lastbiler over fire dage
- Britisk leasing-selskab bestiller 1.500 lastbiler - flest med dieselmotorer
- Energiselskab melder klar til messe i Herning
- Havneselskab i Trekantsområdet lægger godt årsresultat på bordet
- - Vi må selv tage ansvar for at skabe fremtidens medarbejdere i branchen
- Operationens nye leder startede som speditørelev i Kolding for 17 år siden
- Fredag 17. marts 2023 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Skraldemænd i København har nedlagt arbejdet
- Lokal vognmand fik lastbil leveret fra lokal leverandør
- Amerikansk logistik-koncern udvider køle-lager på havnen i Aarhus

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst