Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      
STOREBÆLT OG ØRESUND:

Trafikrekorder med personbiler og busser på begge broer bidrager til godt resultat

Torsdag 7. december 2023 kl: 15:32
Af: Redaktionen

I årets tredje kvartal steg den samlede trafik på både Storebæltsbroen og Øresundsbron. Men hvor antallet af personbiler og busser, der kørte over broerne var stigende, var antallet af lastbiler faldende. Den samlede trafik bidrager sammen med en faldende inflation positivt til resultatet for årets tredje kvartal

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 3,1 procent i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 4,0 procent, mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 procent. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.412 millioner kroner, hvilket er en stigning på 2,2 procent i forhold til de første ni måneder af 2022.


Omsætning fra jernbanen faldt med 31 millioner kroner. Faldet skyldes, at Banedanmark har foretaget omfattende sporarbejder, som reducerede antallet af tog over Storebæltsforbindelsen i en periode. Jernbanevederlaget for Storebæltsforbindelsen er baseret på den faktiske trafik.


På Øresundsbron steg trafikken med 9,2 procent i forhold til samme periode i 2022. Personbiltrafikken steg med 10,8 procent, mens lastbiltrafikken faldt med 5,8 procent. Vejindtægterne steg med 129 millioner kroner til 1.350 millioner kroner i perioden sammenlignet med samme periode sidste år.


I resultatopgørelsen er indregnet 50 procent af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 690 millioner kroner


Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør 577 millioner kroner og er 478 millioner kroner lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 2023.


Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.570 millioner kroner mod et overskud sidste år på 1.054 millioner kroner Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev en indtægt på 2.994 millioner kroner 


Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 3.888 millioner kroner mod et overskud på 15.960 millioner kroner i samme periode sidste år.


Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 17,0 milliarder kroner og er reduceret med 0,8 milliarder kroner siden 3. kvartal 2022. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.


Forventningerne til årets resultat opjusteres til at udgøre et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,9 - 2,05 milliarder kroner. Sund & Bælt-koncernen forventede i forbindelse med halvårsrapporten et årsresultat i intervallet 1,45 – 1,6 milliarder kroner. Opjusteringen skyldes, at forventningen til inflationen for 2023 er justeret fra 3,0 procent til 0,1 procent samt en fortsat positiv udvikling i trafik for personbiler.


Interesserede kan læse kvartalsrapporten her:


Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

2.412

2.361

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

199

230

Nettoomsætning øvrige

55

59

Nettoomsætning i alt

2.666

2.650

Omkostninger ekskl. Afskrivninger

-475

-432

Afskrivninger

-645

-566

Resultat af primær drift (EBIT)

1.546

1.652

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-577

-1.055

Resultat før værdiregulering

969

597

Værdiregulering **)

2.905

18.506

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S

3.874

19.103

Øresundsbro Konsortiet I/S’ resultatandel ***)

690

1.367

Resultat før skat

4.564

20.470

Skat

-676

-4.510

Resultat efter skat

3.888

15.960


*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 procent ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en indtægt på 89 millioner kroner vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer i koncernen udgør et overskud på 601 millioner kroner Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.570 millioner kroner.Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september. (Tabeller: Sund & Bælt A/S)
Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Trafikstyrelsen inviterer til konference om jernbanesikkerhed
- Ny og højere bro over bane på Vestsjælland skal erstatte lav bro
- Kombioperatør har 170 daglige afgange
- Kombi-operatør har øget frekvensen mellem Sydtyskland og det østligste Italien
- Jernbaneopertør ser på Hirtshals som udgangspunkt for banetransport
- Østrigsk speditør og togoperatør fra Luxembourg lancerer intermodal forbindelse
- Opgradering af Øresundsbanen er et lovforslag i Folketinget
- Det belgiske EU-formandsskab vil have fokus på kombineret transport
- Udskiftning af sporskifter er sat op i fart
- Sveriges største havn nåede nye containerhøjder
- Dansk shipping-koncern vil introducere baneløsninger i Norge
- Den første nye EC-vognstamme er kommet til Danmark

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst