Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Dansk og svensk statsstøtte til rekapitalisering af SAS har fået ny EU-godkendelse

Torsdag 30. november 2023 kl: 11:01
Af: Redaktionen

EU-Kommissionen har godkendt den rekapitalisering af SAS på ca. 833 millioner euro - cirka 9,5 milliarder svanek rkoner - som den danske og svenske stat ydede til SAS i oktober 2020. Foranstaltningen er blevet godkendt efter de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte

Rekapitaliseringen indgik i en større rekapitaliseringspakke, som også indebar en betydelig deltagelse af private investorer, herunder konvertering af udestående private gældsposter til aktier.


Tirsdag 11. august 2020 anmeldte Danmark og Sverige i henhold til de midlertidige covid-19-rammebestemmelser en statslig rekapitalisering af SAS på op til 1 milliarder euro, som på daværende tidspunkt svarede til op mod op til 11 milliarder svenske kroner. Mandag 17. august 2020 traf EU-Kommissionen en afgørelse, hvori den meddelte, at den pågældende foranstaltning var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. På grund af den store interesse fra private investorer beløb rekapitaliseringen sig i sidste ende til ca. 833 millioner euro, hvoraf ca. 460 millioner euro blev ydet af Danmark og ca. 373 millioner euro blev ydet af Sverige.


Onsdag 10. maj 2023 annullerede EU-Retten afgørelsen med den begrundelse, at rekapitaliseringen ikke omfattede en "step-up-mekanisme" til at øge staternes afkast og tilskynde dem til at afvikle deres engagement i selskabet i overensstemmelse med de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. Den 4. juli 2023 indledte EU-Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse af sagen.


I dagens afgørelse er EU-Kommissionen nået frem til, at den mekanisme, som SAS har foreslået, er i overensstemmelse med de midlertidige covid-19-rammebestemmelser og har derfor godkendt foranstaltningen på den betingelse, at en sådan mekanisme indføres senest to måneder efter meddelelsen af denne afgørelse til medlemsstaterne Danmark og Sverige.


De to medlemsstaters rekapitalisering omfatter:
  • Ca. 175 millioner euro egenkapitalinvestering ved tegning af nye aktier, som fordeles mellem Danmark og Sverige
  • Ca. 526 millioner euro nyudstedte hybride statsgældsbeviser med karakteristika som et låneinstrument, der ikke kan konverteres til aktier, heraf ca. 219 millioner euro til Sverige, og ca. 307 millioner euro til Danmark
  • Ca. 131 millioner euro egenkapitalinvestering ved tegning og emission af nye aktier på basis af tegningsretter, som deles mellem Danmark og Sverige
EU-Kommissionen vurderede, at den foranstaltning, som Danmark og Sverige har anmeldt, er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. 


Navnlig for så vidt angår:
  • Betingelserne vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang: Foranstaltningen overstiger ikke det minimum, der er nødvendigt for at sikre SAS' levedygtighed, og går ikke ud over genoprettelsen af selskabets kapitalposition. Ved vurderingen af rekapitaliseringsforanstaltningens proportionalitet tog Kommissionen også hensyn til de øvrige statsstøtteforanstaltninger til fordel for virksomheden i forbindelse med coronavirusudbruddet
  • Betingelserne for staternes investering i selskabets kapital, deres afkast, samt staternes incitamenter til at afhænde selskabets kapital: Danmark og Sverige vil modtage et passende afkast af investeringen, og staterne forpligter sig til at indføre en trinvis mekanisme for at tilskynde SAS til at indløse statens egenkapitalinvesteringer og de nye hybride statsgældsbeviser, der er opnået som følge af rekapitaliseringen. Danmark og Sverige har fremlagt en forretningsplan udarbejdet af SAS om indfrielse af rekapitaliseringsinstrumenterne senest i skatteåret 2025. Hvis deres statslige intervention seks år efter tilførslen af rekapitaliseringsstøtten ikke er bragt ned under 15 procent af SAS' samlede egenkapital, vil en omstruktureringsplan for SAS blive forelagt Kommissionen
  • Betingelserne vedrørende ledelse: Indtil staterne er trådt helt ud, gælder der for SAS og dets datterselskaber et forbud mod at betale udbytte og foretage aktietilbagekøb, medmindre det sker til fordel for staterne. Indtil mindst 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet, er aflønningen af SAS's ledelse desuden underlagt en streng begrænsning, ligesom der ikke må udbetales bonus
  • Forbud mod krydssubsidiering og køb af andele: For at sikre, at SAS ikke uretmæssigt drager fordel af rekapitaliseringsstøtten fra staterne til skade for konkurrencevilkårene på det indre marked, må SAS ikke anvende støttemidlerne til at støtte økonomiske aktiviteter i dets integrerede virksomheder, der allerede var i økonomiske vanskeligheder den 31. december 2019. Desuden er SAS, indtil mindst 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet, med begrænsede undtagelser, forhindret i at erhverve en andel på over 10 procent i konkurrenter eller andre operatører inden for samme branche
  • Offentlig åbenhed og rapportering: SAS skal offentliggøre oplysninger om anvendelsen af den modtagne støtte, herunder hvordan anvendelsen af støtten understøtter virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser inden for rammerne af den grønne og den digitale omstilling

På dette grundlag godkendte EU-Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler og konkluderede, at den overholdt de midlertidige covid-19-rammebestemmelser, som ændret.


Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Hollandsk flyselskab oplever stigende interesse for mere bæredygtige flyrejser
- Norsk lavprisflyselskab fløj hjem med et resultat på nyt højt niveau
- Lufthavn ved København havde fremgang i januar
- Det belgiske EU-formandsskab vil have fokus på kombineret transport
- Nye billige billettyper skal få flere til at lette fra lufthavn ved Karup
- København får direkte rute til Ljubljana i Slovenien
- Norsk flykoncern transporterede 1,4 millioner passagerer i januar
- Koncernchef fremlagde årsrapport og trådte tilbage
- Transportkoncern er tilfreds med sit 2023-resultat
- Færre fløj fra Limfjordslufthavn i januar
- Strejke påvirker transporter til og fra Finland
- Lufthavn skaber milliardgevinster for Danmark og Sverige

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst