Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      
TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:

Speditionsvirksomhed dømt for medvirken til ulovlig godskørsel

Onsdag 17. juli 2019 kl: 08:41
Share  


Af: advokat (L), ph.d., Lissi Andersen Roost, advokat Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Channie Borup Jensen, Andersen Partners Advokatfirma

Retten i Glostrup afsagde onsdag 1. maj en dom over dansk speditionsvirksomhed. Virksomheden blev idømt en bødestraf for medvirken til en vognmands overtrædelse af godskørselsloven

Speditionsvirksomheden havde i starten af 2016 indgået en samarbejdsaftale med en vognmand om, at vognmanden fast skulle udføre opgaver for speditionsvirksomheden i et nærmere afgrænset geografisk område. Aftalen indebar, at vognmanden primært skulle udføre opgaver vedrørende fragt med mindre køretøjer, idet virksomheden ikke havde tilladelse til at foretage transporter med køretøjer på over 3.500 kg. Når der skulle udføres sådanne transporter med tunge køretøjer, skulle vognmanden videreformidle opgaven til andre vognmænd, som var i besiddelse af en tilladelse hertil. Vognmanden ejede flere varebiler og havde desuden leaset tre tunge køretøjer, som de fik andre vognmænd med tilladelse til at køre.


I år 2017 blev vognmanden af to omgange stoppet af politiet i forbindelse med kontrol. Begge gange kunne politiet konstatere, at transporten blev udført uden den påkrævede tilladelse, og at der var tale om transport af gods på baggrund af en samarbejdsaftale med speditionsvirksomheden.


Retsgrundlaget
Med virkning fra 1. juli 2019 skal såvel motorkøretøjer og vogntog med en totalvægt på over 3.500 kilo, som varevogne med en totalvægt, der overstiger 2.000 kg, såfremt varebilen fragter gods med en samlet vægt på 11 kg pr. stykgods, have tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at måtte udføre godskørsel for fremmed regning. Indtil 1. juli 2019 var det alene de førstnævnte køretøjer som krævede en godskørselstilladelse, med mindre der er tale om firmakørsel.


Firmakørsel kan således ske med begge typer køretøjer lovligt uden godskørselstilladelse, men kræver dog registrering af køretøjet hos Motorstyrelsen. Firmakørsel omfatter kørsel, hvor der alene transporteres gods, som tilhører den, som er registreret som bruger af køretøjet. Derudover omfatter firmakørsel også transport af gods, som den registrerede bruger af køretøjet lejer, udlejer, låner, udlåner eller som den pågældende har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Sådan godstransport kræver altså ikke tilladelse. Det er således i det tilfælde, hvor der sker transport af gods, som hverken er ejet eller tilknyttet den registrerede bruger af køretøjet, og når dette sker mod betaling, at der er tale om godskørsel for fremmed regning, hvilket som beskrevet kræver en tilladelse.


De nye regler for varevogne er omtalt i en tidligere artikel her på transportnyhederne.dk - artiklen kan ses her:  


I den pågældende straffesag udførte vognmanden således godskørsel for fremmed regning, i og med at virksomheden ikke var ejer af det pågældende gods og modtog betaling fra speditionsvirksomheden for det udførte arbejde. Altså skulle vognmanden have haft en tilladelse til at udføre transport med tunge køretøjer eller have videreformidlet aftalen til en anden vognmand, som var i besiddelse af en tilladelse.


Rettens afgørelse
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at speditionsvirksomheden skulle idømmes en bødestraf for at have medvirket til vognmandens overtrædelse af godskørselsloven. Speditionsvirksomheden bestred ikke, at vognmanden havde udført godstransport i strid med godskørselslovens regler, men nægtede sig skyldig i selv at have medvirket til overtrædelsen.


Retten indledte med at fastslå, at pligten til at overholde godskørselslovens bestemmelse om tilladelse til godskørsel for fremmed regning umiddelbart alene påhviler den, som udfører godstransporten, altså vognmanden. På den baggrund slog retten fast, at der måtte foreligge et særligt grundlag for at kunne idømme speditionsvirksomheden et medansvar for vognmandens overtrædelse af godskørselsloven.


Retten lagde herefter tre forhold til grund for sin vurdering:
  • For det første, at speditionsvirksomheden var bekendt med, at vognmanden ikke havde den nødvendige tilladelse til at udføre tung godstransport
  • For det andet, at speditionsvirksomheden var bekendt med, at vognmanden disponerede over tunge køretøjer, som virksomheden ikke havde tilladelse til at udføre godstransport med
  • For de tredje, at speditionsvirksomheden allerede inden de oven for omtale politikontroller var bekendt med, at vognmanden havde udført tilladelseskrævende transporter for speditionsvirksomheden, uden at vognmanden havde været i besiddelse af den påkrævede tilladelse


Retten bemærkede også, at speditionsvirksomheden ikke på anden vis havde forsøgt at sikre sig, at godstransporterne med de tunge køretøjer blev udført i overensstemmelse med reglerne.


På den baggrund fandt retten det for godtgjort, at speditionsvirksomheden var bekendt med eller burde være bekendt med, at de godstransporter, som indebar anvendelse af tunge køretøjer, og som speditionsvirksomheden i henhold til samarbejdsaftalen lod vognmanden udføre, med stor sandsynlighed ikke ville blive udført i overensstemmelse med reglerne i godskørselsloven.
Speditionsvirksomheden derfor dømt skyldig i medvirken til vognmandens overtrædelser af godskørselsloven og blev idømt en bøde på 50.000 kroner.


Ved rettens fastsættelse af bødens størrelse blev der taget afsæt i, at en overtrædelse af godskørselsloven som udgangspunkt medfører en bøde på 35.000 kroner, hvorfor de to forhold som udgangspunkt måtte resultere i en bøde på 70.000. 

Bøden blev konkret udmålt til 50.000 kroner henset til på den ene side overtrædelsens meget alvorlige karakter og på den anden side, at speditionsvirksomheden måtte antages kun at have haft en indirekte økonomisk gevinst ved overtrædelsen. 

Heri ligger, at såfremt ulovlig godskørsel sker med direkte økonomisk gevinst for øje, taler dette for en højere bøde end i denne situation, hvor speditionsvirksomheden tilsyneladende blot ignorerede det ulovlige forhold.


Sagen viser, at speditører kan dømmes for medvirken til vognmænds ulovlige godskørsel. Det vil dog altid ske på baggrund af en konkret vurdering, og efter omstændighederne skal der ganske meget til. I sagen her var speditionsvirksomheden som operatør med kendskab til reglerne på området i kraft af sit konkrete kendskab til vognmandens forhold bekendt eller burde i det mindste have været bekendt med den ulovlige godskørsel samtidig med, at speditionsvirksomheden intet gjorde for at hindre den ulovlige godskørsel.
Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Hollandsk statsborger fik syv års fængsel
- Forslag om ændring af godskørselsloven deles i to
- Virksomhed med speciale i transport med tankvogne tager to tre-akslede trækkere i brug
- Gods mellem Grønland og Danmark skal gå via havnen i Aarhus
- Lastbiltrafikken mellem Vest- og Østdanmark nåede nyt niveau
- Lasse Frimand Jensen er ny bestyrelsesformand i Port of Aalborg
- Genanvendeligt materiale bliver bragt med trailer med gående gulv
- Vognmandsformand fylder 50 år
- Pulje til grøn erhvervstransport åbner for ansøgninger
- Lastbilchauffør var en af fire priste helte fra hverdagen
- Transportorganisation efterlyser en mellemvej i den grønne omstilling
- Danske vognmænd hos transportkoncern får mere for deres kørsel

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst