Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
International transportkoncern vil skære i CO2-udslippet
Transportkoncernen DSV Panalpina, der har hovedsæde i Hedehusende mellem Roskilde og København, har sat mål for, hvor meget og hvor hurtigt virksomheden skal reducere sin udledning af drivhusgasser. Det sker som en del af Science Based Targets-initiativet, som DSV Panalpina siden november sidste år har deltaget i
03-06-2020 13:24
Havn køre frem med fossilfrit brændstof
Trelleborgs Hamn, der ligger i den svenske region Skånes sydkyst og har færgeforbindelse til eksempelvis Travemünde i den tyske delstat Schleswig-Holstein, har succes med at skifte til mere bæredygtige brændstoffer til sit motordrevne materiel. Sidste år spædte havnen sin fossile dieselolie op med HVO - så den bæredygtige andel kom op op 30 procent
03-06-2020 10:22
Busoperatør med elektrisk erfaringer tager brint-busser i brug
Busoperatøren Connexxion modtager her i foråret fire brint-elektriske busser fra den hollandske busproducent VDL. VDL markerede sig i 2018 ved at levere et stort antal batterielektriske busser til Connexxion-selskabet Hermes, som indsatte busserne i VDL’s hjemby Eindhoven
02-06-2020 04:00

KOMMUNE PÅ DJURSLAND:
Kattegat er godt bud på næste havvindmøllepark
Folketinget har taget hul på forhandlingerne om blandt andet udbygningen af havvindkapaciteten i Danmark. Aktuelt samler opmærksomheden sig om S-Regeringens forslag om at etablere to energiøer med tilknyttet havvind i henholdsvis Nordsøen og Østersøen ved Bornholm. Men der er ifølge borgmesteren i Norddjurs Kommune og direktøren i Grenaa Havn gode argumenter for også at se på Kattegat
28-05-2020 12:16
Mest læste
- Leverandøren har nyt MAN-skab klar til at levere “velfærd”

- Stenleje ved Limfjorden har fået ny 24-tons tip-kærre

- Turistbusser og taxier skal med i de fremtidige støtteordninger

- Busoperatør med elektrisk erfaringer tager brint-busser i brug

- Flyselskab flyver igen mellem Aarhus og København

- Entreprenør-model har rullet i 10 år

- Ny miljøvenlig bugserbåd skal erstatte “gudernes sendebud”

- Vognmand valgte V8’er med kroghejs

Seneste kommentarer
- SMART!
- rumænske chauffører og vognmand
- Den danske model
- Turistbuschauffør
- Transportkonsulent
- Chauffør

Se mere debat her!

Miljøzoner kræver partikelfiltre - køretøjsejere får direkte besked
Folketinget har skærpet kravene til miljøzonerne i landets store kommuner, hvilket Odense Byråd tilsluttede sig i maj sidste år. De skærpede krav betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler pr. 1. juli i år ikke længere må køre ind i bymidten i Odense - og i København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg - uden at have monteret et partikelfilter
27-05-2020 12:38

Fynsk miljø-virksomhed får ny ejer
Marius Pedersen A/S, der har hovedsæde i Ferritslev på Fyn, har indgået en aftale med Odense-virksomheden FKSSlamson A/S om, at Marius Pedersen A/S’ køber alle aktier i FKSSlamson A/S
27-05-2020 11:28

Motorfærge har fået rotorsejl
Et 30 meter højt rotorsejl, der efter planen skal kunne reducere CO2-udledningen med fire til fem procent, er over en nat blevet installeret på rederiet Scandlines’ hybridfærge Copenhagen, som nu kan sejle med fremad med vindkraft uanset hvilken vej, vinden blæser. Færgen, der sejler på ruten Gedser-Rostock, fik sejlet installeret under et natligt stop i havnen i Rostock
26-05-2020 13:27

Kraftvarme-værk siger farvel til kul og en CO2-reduktion på 375.000 ton
I 2020 vil Fjernvarme Fyn holde op med at bruge kul. Det vil begrænse CO2-udledningen med 375.000 ton årligt, hvilket svarer til en reduktion på knap en procent
26-05-2020 12:19

Energi-projekt får moralsk støtte af transportorganisationer
Seks af Danmarks største virksomheder er gået sammen i et partnerskab, der skal bidrage til, at CO2-udledningen fra transportområdet kan komme ned. Gruppen af virksomheder, hvor Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS og SAS repræsenterer brugerne, mens energiselskabet Ørsted repræsenterer leverandørerne, vil bygge et stort anlæg, der kan omdanne el fra havvindmøller til brint, som så igen direkte eller indirekte i form af eksempelvis methanol kan bringe energi videre til lastbiler, skibe og fly
26-05-2020 11:18

ENHEDSLISTEN:
Fossile brændstoffer skal støtte brint-tanken med 25 øre pr liter
En række virksomheder - hvor Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS og SAS repræsenterer brugerne, mens energiselskabet Ørsted repræsenterer leverandørerne - har dannet et nyt partnerskab med henblik på produktion af brint og elektrofuels i stor skala. Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested er glad for, at der nu kommer gang i produktion af elektrofuels i Danmark, og han foreslår statslig medfinansiering
26-05-2020 10:58

Projekt i København skal producere bæredygtige brændstoffer til transportområdet
Seks koncerner, der alle har behov for at have energi med sig, er gået sammen i et nyskabende partnerskab om at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i køretøjer, i skibe og i fly. Partnerskabet, hvor Københavns Lufthavne, A.P. Møller - Mærsk, DSV Panalpina, DFDS og SAS repræsenterer brugerne, mens energiselskabet Ørsted repræsenterer leverandørerne, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer
26-05-2020 10:20

To energi-øer er en del af første del af klimahandlingsplan
S-Regeringen præsenterede i sidste uge en del af en samlet klimahandlingsplan, der skal lægge kursen mod målet om en 70-procents CO2-reduktion i 2030. Første del af planen omfatter blandt andet et forslag om at etablere to energiøer med havvind. De to øer vil efter planen kunne levere 4 GW havvind, hvilket er over dobbelt så meget, som dagens havvindmøller kan levere i dag
25-05-2020 12:29

CO2-regningen for affald skal ned
Plastikaffald skal ud af forbrændingsanlæggene, og vi borgere i Danmark skal sortere vores affald i langt højere grad, end de fleste gør i dag. S-Regeringen foreslår en række initiativer, som skal nedbringe klimaaftrykket fra affaldet. En øget sortering kan skabe basis for mere specialiserede transportløsninger på området for genanvendelse
25-05-2020 11:59

Vejdirektoratet udlægger 156 kilometer mindre klimabelastende asfalt
I løbet af årets vejarbejdesæson udlægger Vejdirektoratet mindre klimabelastende asfalt på 156 kilometer af Statens veje fordelt med 100 kilometer motorvej og 56 kilometer hovedlandevej
25-05-2020 10:32

Vestkysthavn har plads til andet end fisk
Hvide Sande Havn, som gennem mange år har længe været en af Danmarks vigtigste fiskerihavne, er blevet vagt som drifts- og vedligeholdelsescenter for Danmarks ind til videre største havmøllepark Horns Rev 3 i Nordsøen. Valget betyder, at 25-30 nye fuldtidsansatte får base i Hvide Sande
20-05-2020 11:33

INGENIØR-ORGANISATION:
Sådan når vi 70-procents målsætningen i 2030
Ingeniørforeningen, IDA, har sammen med Aalborg Universitet præsenteret en samlet plan for, hvordan transport og energiområdet kan nå S-Regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030
19-05-2020 13:59

Transportorganisation foreslår elektrisk tilskud frem for filterkrav
Et lovforslag om miljøzoner er ved at blive behandlet af politikerne på Christiansborg. Lovforslaget vil blandt andet stille krav om, at nogle lastbiler skal have eftermonteret partikelfiltre for at få lov til at køre i miljøzonerne. Men der er usikkerhed om eftermontering af partikelfiltre, hvilket stiller transportvirksomheder - både gods- og persontransportvirksomheder - i en uafklaret situation. Det har flere transportorganisationer påpeget i den senere tid. Brancheorganisationen DI Transport peger i et brev til miljøministeren på, at en række lastbilsproducenter fraråder at eftermontere partikelfilter, da det kan gå ud over garantien eller ligefrem fører til øget partikeludledning
18-05-2020 13:25

Energiforbruget faldt i årets første kvartal
Det faktiske energiforbrug faldt i første kvartal af 2020 med 5,2 procent i forhold til samme periode året før. Kulforbruget faldt med over 30 procent. Ifølge Energistyrelsen skyldes overvejende del af faldet i energiforbruget et mindre forbrug af kul og naturgas, der ikke kan tilskrives corona-situationen
18-05-2020 12:32

OM SKÆRPEDE KRAV I MILJØZONER:
Vognmandsorganisation har et løsningsforslag
Vognmænd med kraner, slamsugere og andre specialkøretøjer, der har en lan levetid på de danske veje, og som har byerne som deres arbejdsplads, risikerer at komme i en økonomisk klemme, hvis Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag om skærpede miljøzonekrav. Vognmandsorganisationen DTL mener, at lovforslaget ikke ordentligt belyst i forhold til konsekvenserne for vognmænd med specialkøretøjer og deres betydning for luftkvaliteten
14-05-2020 11:49

Nordisk kapitalfond med fokus på infrastruktur vil investere i Esbjerg
Den nordiske infrastrukturfond Infranode, der forvalter over 750 millioner euro for nordiske, institutionelle investorer som de kommunalt ansattes pensionsselskab KPA Pension og det svenske forsikringssselskab Folksam, gør sammen med den kommunalt ejede Esbjerg Havn klar til at investere op mod en milliard kroner i udvikling af faciliteter til vindmølleindustrien på havnen. Projektet kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser i Esbjerg og resten af Danmark
14-05-2020 10:54

Tyske politikere vil forlænge maut-fritagelsen for tunge naturgasdrevne lastbiler
På et møde 6. maj har udvalget for trafik og digital infrastruktur i den tyske Forbundsdag besluttet, at gasdrevne køretøjer skal fortsætte med at kunne køre maut-fri frem til 31. december 2023
14-05-2020 10:15

ENHEDSLISTENS TRANSPORTORDFØRER EFTER RAPPORT:
Luftfarten er på rette kurs
Klimapartnerskabet for luftfarten har ligesom S-Regeringens øvrige klimapartnerskaber offentliggjort sin rapport, som indeholder fire centrale anbefalinger. Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested tager overvejende godt imod rapporten
13-05-2020 15:51

Klimapartnerskabet for luftfarten er kommet med sin rapport
S-Regeringen satte i efteråret gang i en række klimapartnerskaber. Partnerskaberne kommer løbende med deres rapporter og anbefalinger. Klimapartnerskabet for luftfarten kom fornylig med deres afrapportering, der indeholdt fire anbefalinger
13-05-2020 15:40

Pallestativer skaffer plads til flere pakker
Den svensk-danske postkoncern, PostNord, har indgået en koncernaftale med virksomheden SpaceInvader for at spare plads, penge og begrænse CO2-udledningen. SpaceInvader har udviklet et koncept, med pallestativer der gør det muligt at udnytte kapaciteten i hver lastbil bedre og øge fyldningsgraden med op til 100 procent
12-05-2020 12:31

KLIMARÅDET:
Der er behov for for akut klimahandling - også i en genopretningstid
Klima og beskæftigelse skal være to væsentlige faktorer, når den danske økonomi skal genoprettes. Det mener Klimarådet, som i et nyt notat sætter spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause. En måde at reducere CO2-udslippet på er blandt andet at fastholde corona-tidens brug af virtuelle møder. Det vil betyde mindre transport og trængsel i byerne
07-05-2020 14:28

Lastvognsforhandler er klar med nye partikelfiltre til ældre last- og varebiler
Politikerne på Christiansborg forhandler i disse dage om at skærpe miljøkravene til last- og varebiler over 3,5 ton totalvægt ved kørsel i miljøzonerne i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Ifølge S-Regeringens forslag vil det fra 1. juli betyde, at last- og varebiler indregistreret før 1. oktober 2009 får køreforbud i miljøzonerne, medmindre de er udrustet med et godkendt partikelfilter
07-05-2020 12:15

Leverandører har først batteritog ledige til test i Danmark i 2022
Transportminister Benny Engelbrecht (S) indgik i november sidste år en aftale med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland om at afprøve batteritog på strækningerne mellem Helsingør og Hillerød i Nordsjælland samt på Lemvigbanen i Nordvestjylland. Movia og Lokaltog A/S har i samarbejde med Midtjyske Jernbaner gennemført en markedsundersøgelse hos mulige leverandører af batteritog til forsøget
06-05-2020 13:00

Dagligvare-koncern vil bruge eget plast-affald til nye plastposer
Coops butikker modtager hver dag varer, som er pakket ind i plastfolie for at beskytte dem under transporten. Det bliver til over 600 ton plast om året. I stedet for at sende plasten videre som affald, indsamler Coop nu folien og bruger den til at fremstille nye genbrugs-plastikposer af. Dermed bidrager Coop til en reduktion af produktionen af ny plast
05-05-2020 12:08

Bæredygtig genopretning efter Coronakrisen kan skabe 5.000 job
Grønne investeringer er det, der skal få Danmark tilbage på sporet efter coronakrisen. Det er det centrale i et projekt i Nordjylland, som forener erhvervsliv, 400 energiforskere, offentlige myndigheder og forbrugere i et storskala-testområde, der skal være rugekasse for de kommende års bæredygtige løsninger og samtidig sætte turbo under den erhvervsudvikling, der kan få dansk økonomi tilbage på sporet efter corona-tiden
05-05-2020 11:07

Kinesisk koncern vil køre flere elektriske køretøjer ud i Europa
Navnet BYD er mest kendt for de el-busser, der er sendt ud at køre i den kollektive trafik - blandt andet i Danmark. Den stire kinesiske producent af elektriske køretøjer, som har produktionsfaciliteter i Europa, vil udvide modeludvalget, så det på længere sigt vil omfatte både lette erhvervskøretøjer og elektriske lastbiler i den tunge ende
04-05-2020 15:18

Midtjysk kommune skruer op for gassen i den daglige transport
Hoffmann Biler, der er autoriseret Iveco-forhandler i Silkeborg, har leveret en biogasdrevet Iveco-kassebil til Silkeborg Kommune. I det næste halve år vil den køre rundt med sin iøjnefaldende dekoration, der fortæller om de miljømæssige fordele ved biogasdrift
04-05-2020 13:16

Tysk producent af drivliner køber el-motorproducent
Voith Group, der har hovedsæde i sydtyske Heidenheim, hvor virksomheden blev etableret i 1867, har overtaget den østrigske Elin Motoren GmbH, der er en højteknologisk virksomhed inden for el-motorer og generatorer
04-05-2020 12:37

HAVNEORGANISATION:
Halvdelen af de danske havne arbejder med vindenergi
Brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer landets erhvervshavne, har kortlagt landets havne for at få et overblik over, hvor mange der er engageret i vindmølle-sektoren i Danmark. Resultatet viser, at 25-30 havne i dag har vindenergi som forretningsområde. Danske Havne vurderer, at flere vil komme til i løbet af den næste år
04-05-2020 11:26

Klimarådet vurderer klimapartnerskabernes anbefalinger
I et nyt vurderingsnotat forholder Klimarådet sig til de forskellige klimapartnerskabers lange række af anbefalinger. Klimarådet konstaterer, at der er mange brugbare omstillingselementer, som kan medvirke i omstillingen frem mod 2030
01-05-2020 11:50

Polske brint-elektriske busser skal køre i Zuid-Holland
Busoperatøren Connexxion, der er en del af den fransk-baserede Transdev-koncernen, har bestilt 20 elektriske Urbino 12 bybusser med brint som energibærer hos den polske busproducent Solaris Bus & Coach S.A., der i september sidste år blev overtaget af spanske CAF Group
30-04-2020 15:02

Nordjyske buspassagerer kan tage gas på CO2-udledningen
Fredag 1. maj indsætter Nordjyllands trafikselskab (NT) 16 nye busser, der får deres energi fra biogas, på seks ruter i fem nordjyske kommuner. De nye biogasbusser giver den kollektiv transport i Nordjylland endnu et nøk fremad, når det gælder bæredygtighed, da biogasbusserne er CO2-neutrale. Med busserne tager NT også endnu et skridt på vejen mod målet i trafikselskabets grønne strategi
30-04-2020 13:57

Til næste år kører 20 kinesiske el-busser ud i Odense
Trafikselskabet FynBus har på vegne af Odense Kommune forlænget aftalen med operatøren Keolis. Som et led i aftalen vil der i 2021 komme 20 el-busser ud på vejene i Odense. Busserne skal erstatte de ældste dieselbusser i Odense og dermed bidrage til at køre den kollektive transport i Odense mere bæredygtig
30-04-2020 10:02

14 lande samler sig til globalt samarbejde om grøn genopretning
En kreds af ministre og globale nøgleaktører som FN, EU-Kommissionen og IRENA deltog fornyligt i en virtuel rundbordsdiskussion om, hvordan vedvarende energi og energieffektivitet kan spille en nøglerolle i den økonomiske genopretning, der skal i gang efter corona-tiden
29-04-2020 09:09

Corona-tiden er mindre miljøbelastende
Forureningen fra vejtrafikken er faldet som følge af den generelle opfordring til at arbejde hjemmefra for at dæmme op for spredning af corona-virussen. Den mindre trafik, der også er blevet båret frem af lukkede uddannelsesinstitutioner, kultur-arrangementer, restauranter og caféer, betyder færre sygedage og et fald i antallet af for tidlige dødsfald på grund af luftvejsproblemer
28-04-2020 13:57

El-færge sejler stabilt og har nået et vigtigt mål
El-færgen Ellen, der blev sat i drift sidste år på ruten mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als, har nået et vigtigt mål, da færgen har øget sin frekvens til fem daglige retur-ture og dermed har bevist, at færgen både er en miljøvenlig og driftssikker færge

24-04-2020 12:01

Postkoncern tester lastbil på biogas
Den svensk-danske postkoncern, PostNord, tester en ny bæredygtig Scania G410-trækker, der får sin motorenergi fra komprimeret biogas. Testen er en del af koncernes planer om at investere i mere bæredygtig levering og reduktion CO2-udledningen fra koncernens vejtransporter
24-04-2020 11:16

Konkurrenter vil samarbejde om brint-løsninger til tunge køretøjer
Daimler Trucks AG og AB Volvo har indgået en indtil videre uforpligtende aftale om at skabe et nyt joint venture, der skal have fokus på udvikling og produktion af kommercielt bæredygtige brændselscelle-systemer til først og fremmest lastbiler og busser. Bliver aftalen ført ud i virkelighedens verden vil Daimler AG samle alle sine nuværende brændselscelleaktiviteter i det nye joint venture, mens Volvo-koncernen for et beløb på 600 millioner euro - omkring 4,48 milliarder kroner - vil få 50 procent i joint venture’et
22-04-2020 13:44

Ingeniørvirksomhed og teleselskab vil tage og føle på affaldsindsamling
Skraldebiler kører dagligt rundt i Danmark for at indsamle affald. Mange af dem kører ad fastlagte ruter. Et nyt samarbejde mellem ingeniør- og arkitektvirksomheden Sweco og teleselskabet Telia skal optimere affaldsindsamlingen og ressourceforbruget - og dermed begrænse kørsel til hel- eller halvtomme affaldscontainere
22-04-2020 13:14
Klik venligst