Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
El-lastbil har brint i tanken og fødevarer på ladet
El-lastbil har brint i tanken og fødevarer på ladet
Den norske dagligvarergrosist ASKO og den svenske lastbilproducent Scania har i samarbejde sat fire elektriske lastbiler med brinttanke, brændselsceller og et mindre batteri i drift. Bilerne kan tanke brint, som sørger for energileverancen til bilernes el-motorer, på et nyt brinttank-anlæg hos ​​ASKO i Trondheim i det nordlige Norge. Rækkevidden ligger på mellem 400 og 500 kilometer
20-01-2020 13:36
Transportområdet får endnu en klimaplan
Transportorganisationen ITD præsenterer en klimaplan, der skal bidrage til den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren i Danmark og EU. Klimaplanen er et led i ITD Vækststrategi 2030, som peger på en retningen for fremtidig vækst i dansk vejgodstransport, som ITD gerne ser blive fulgt
20-01-2020 10:08
Minister lægger op til Euro-norm frem for dato-norm
Miljøminister Lea Wermelin (S) lægger ifølge vognmandsorganisationen DTL op til at droppe planerne om, at Euro 5-lastbiler og -busser indregistreret før 1. oktober 2009 ikke må køre i miljøzonerne. Planerne om en skæringsdato frem for en registreringsdato ville have ramt fremsynede og miljøfokuserede vognmænd, der havde investeret i og fået registreret Euro 5-biler, inden Euro-normen blev indført
16-01-2020 15:18

Entreprenør kører mod fremtiden med gas
Entreprenørvirksomheden Zacho-Lind A/S, der har hovedkvarter i Ishøj og mange entreprenøropgaver og kunder i Hovedstadsområdet og på Sjælland, har taget en biogaslastbil i brug. Den nye lastbil - en Scania P 340 entreprenørlastbil med en motor, der kører på gas - også ren biogas - har sikret mere arbejde til entreprenørvirksomheden
20-01-2020 12:20
Mest læste
- El-lastbil har brint i tanken og fødevarer på ladet

- Chauffør i ny gaslastbil er godt tilfreds

- Entreprenør kører mod fremtiden med gas

- Entreprenør på Mors tager fat med kran og hejs

- Randers-vognmand har fået den anden af to trækkere

- En næsten ny lastbil kan give en 15 procents brændstofbesparelse

- Sønderjysk vognmand har fået ny tip-trailer

- Ny lastbil med 330 hk er havnet på havnen

Seneste kommentarer
- Den danske model
- Turistbuschauffør
- Transportkonsulent
- Chauffør
- biogas
- hr.

Se mere debat her!

Luftkvaliteten er forbedret
Beregninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet viser, at luftkvaliteten er forbedret gennem de seneste år. Trods forbedringerne anslår forskere, at 4.200 mennesker i Danmark før fortidligt på grund af luftforureningen, der koster samfundet 79 milliarder kroner årligt. Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. Luftforurening fra danske kilder står for knap 30 procent af de for tidligt døde, mens udenlandske kilder står for godt 70 procent
15-01-2020 15:39

Containerterminal vil blive fossilfri i 2020
En maskinpark, der kører 100 procent bæredygtigt, en fordoblet godsmængde på togene og en mere effektiv godshåndtering. Det er nogle af punkterne i den nye klimastrategi, som APM Terminals Gothenburg lancerede i december sidste år. Strategien støtter Göteborgs Hamn’s klimamål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i hele Göteborgsområdet frem til 2030
14-01-2020 13:52

Midtjysk kommune vil sætte strøm til skraldet
Fra 1. januar 2021 vil omkring 10.000 husstande i Herning Kommune blive betjent af fire elektriske skraldebiler
14-01-2020 10:47

Transportvirksomhed udskifter lysstofrør og sænker sit CO2-udslip
Danske Fragtmænd er i gang med en større udskiftning af samtlige lysstofrør i 13 af virksomhedens afdelinger. Ved at skifte til LED-lys vil Danske Fragtmænd sænke energiforbrug og CO2-udslip med over 60 procent. Der til kommer en økonomisk gevinst i form af en mindre el-udgift
13-01-2020 10:51

Leverandør af elektriske transportløsninger støder til med konkurrencedygtige priser
MAN Trucks & Bus tilbyder sine elektriske varebiler MAN eTGE til sine danske kunder til en pris på under 400.000 kroner og tilbyder dermed en samlet TCO - total cost of ownership - der kan måle sig med dieseldrevne varebiler. Dermed støder MAN Truck & Bus til den grønne udvikling med den fuldt elektriske eTGE varebil
10-01-2020 15:43

MELDING FRA S-REGERINGEN:
Ny vækstplan skal give logistik- og handelserhvervene bæredygtig medbør
S-Regeringen har torsdag lagt en vækstplanen for handel og logistik på bordet. Med vækstplanen vil regeringen skabe bedre vilkår for vækst i handels- og logistikerhvervene i Danmark. Blandt initiativerne er en “kunstig intelligens”, der skal overvåge internettet for farlige produkter til gavn for danske forbrugere og virksomheder. Derudover indeholder vækstplanen en række initiativer, der fokuserer på mere bæredygtighed
09-01-2020 11:59

Brancheorganisation roser S-Regeringens vækstplan for handel og logistik
S-Regeringen fremlagde torsdag et udspil til Vækstplan for handel og logistik. Udspillet får pæne ord med på vejen fra DI’s branchefællesskab for danske transport- og logistikvirksomheder. DI Transport mener, at regeringen både peger på nødvendige initiativer og vigtige analyser, som skal sættes i gang for at fremme et stærkt og grønt logistikerhverv
09-01-2020 11:58

Solceller skal levere strøm til Limfjordstunnelen
Vejdirektoratet er gået i gang med at forberede opsætningen af solcelleanlæg på Limfjordstunnelens portalbygninger. Solcellerne skal levere supplerende strøm til driften af tunnelens elektriske installationer
09-01-2020 11:12

RAPPORT FRA RÅDET FOR GRØN OMSTILLING:
Klimavenlig transportplanlægning kræver nye regnemetoder
En ny rapport om økonomiske beregninger i trafikplanlægning, der er udsendt af Rådet for Grøn Omstilling, viser, at det er nødvendigt at opdatere regnemetoderne i forbindelse med trafik-investeringer. Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling er skrevet af transportøkonom Johan Nielsen
09-01-2020 10:40

Bæredygtige drivmidler er i fokus på konference
Fremtidens bæredygtige drivmidler til transporten - perspektiver og potentialer. Det er titlen på en konference, som finder sted tirsdag 14. januar i Industriens Hus på Rådhuspladsen, København. Bag konferencen står Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart og Dansk Erhverv
09-01-2020 09:05

Seminar havde udvikling og støtte fra grønne fonde på dagsordenen
Omstillingen til en mere miljø- og klimavenlig transportform samt øget digitalisering og nye forretningsmodeller udfordrer eksempelvis rederier og shipping-virksomheder. Der er brug for investeringer og udvikling af nye teknologier, og behovet for samarbejde i sektoren med inddragelse af eksperter udefra har aldrig været større
08-01-2020 13:57

Regeringen vil sætte fokus på bæredygtig emballage i e-handlen
I Danmark er handlen via internettet oppe på omring 174 miliarder kroner om året. Men det stigende antal varer, der skal transportres fra leverandører til kunderne, følger der en tilsvarende stigende mængde emballage. S-Regeringen vi derfor sætte gang i et initiativ, der skal give mere viden om, hvordan emballagen kan blive mere bæredygtig i en klimavenlig sammenhæng
07-01-2020 17:03

Hollandske el-lastbiler har kørt de første 150.000 kilometer
Den hollandske lastbilproducent, DAF, har med 150.000 fuldt elektrisk kørte kilometer med seks DAF CF Electric hos forskellige kunder høstet en omfattende praktiske erfaring med el-drift. De elektriske DAF-lastbiler med VDL E-power-teknologi bruges dagligt af kunder til transport af eksempelvis fødevarer og containere
06-01-2020 13:56

Aftaler mellem bilforhandlere og ophuggere skal registreres digitalt
Fra årsskiftet skal bilforhandlere og værksteder, der tager mod biler til skrotning, registrere aftaler digitalt med godkendte autoophuggere for at kunne tage imod skrotbiler. Men få dage inde i 2020 kan Miljøstyrelsen konstatere, at blot fem bilforhandlere har registreret en aftale
06-01-2020 03:00

Rederiorganisation lancerer maritim forsknings- og innovationsstrategi
Mere effektiv digitalisering, fart på klimaneutral skibsfart og mere forskning. Det er nogle af overskrifterne i organisationen Danske Rederier’s nye maritim forskning- og innovationsstrategi, som skal sætte retningen for fremtidens skibsfart
05-01-2020 12:00

Storskala-projekter til energilagring får 128 millioner kroner
S-Regeringen har sat fokus på omlægning af energiforsyningen i en mere bæredygtig retning. I den anledning udmønter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 128 millioner kroner til to storskalaprojekter om udvikling af teknologier til lagring og konvertering af el produceret af sol- og vindenergi-anlæg til energiformer, der eksempelvis kan bruges i busser fly og skibe

18-12-2019 13:42

Trafikselskab sætter klimaet på dagsordenen
FynBus ønsker at sætte den kollektive trafik og klimaet på dagsordenen. Derfor har trafikselskabets bestyrelse besluttet at sætte gang i arbejdet med en klimastrategi for perioden 2020-2025. FynBus ønsker at sikre, at den kollektive transport, herunder visiteret flexkørsel, påvirker både det lokale miljø og det globale klima mindst muligt ved at arbejde med ambitiøse miljømål og klimakrav i de fremtidige udbud af bus- og flexkontrakter
17-12-2019 20:57

EU-Kommissionen præsenterer sine klimaambitioner
Formanden for den nye EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har offentliggjort EU-Kommissionens klimaambitioner i form af den såkaldte ’Green Deal’. Interesseorganisationen Danske Rederier hilser klimaambitionerne velkomne og ser flere gode takter som eksempelvis fokus på udvikling af nye brændstoffer og ambitioner for nærskibstrafikken. Danske Rederier er dog skeptisk over for EU-Kommissionens tiltag om at foreslå en udvidelse af EU’s CO2-kvotehandelssystem - det såkaldte ETS - til den maritime sektor
13-12-2019 11:47

FRA KLIMAPLAN:
Politiske tiltag med effekt på kort sigt
Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har sammen med SLD - Specialforeningen for Logistik og Distribution og vognmandsorganisationen DTL udarbejdet en Klimaplan for den danske vejgodstransport frem mod 2030. Planen peger på en række tiltag, der kan bære transportområdet mod en mere bæredygtig fremtid
12-12-2019 13:55

Elektriske Fuso-lastbiler er kørt ud på danske veje
Aarstiderne og Citylogistik har taget endnu et skridt i retning mod en mere CO2-neutral transport. De to danske virksomheder har taget hver deres fuld-elektriske Fuso eCanter i brug
12-12-2019 10:46

Tunge el-drevne konceptlastbiler er på vej til anlægs- og regional transport
Volvo Trucks, der for nylig har startet salget af el-drevne lastbiler til bytransport, mener, at elektrificeringen kan blive et konkurrencedygtigt alternativ, også for tunge lastbiler, når det handler om at bregrænse miljø- og klimapåvirkningen fra tung godstrafik, mens efterspørgslen efter transport fortsat øges. For at udforske og demonstrere mulighederne har Volvo Trucks udviklet to europæiske el-drevne konceptlastbiler til anlægskørsel og regional distribution
11-12-2019 12:44

Regeringen tager første skridt til etablering af
S-Regeringen sætter gang i et arbejdet med at finde mulige placeringer til en eller flere energi-øer på minimum 10 GW havvind. Der er der afsat 65 millioner kroner på finansloven til projektet, særligt til udvikling af teknologier til bedre udnyttelse af den bæredygtige strøm
11-12-2019 11:22

Erhvervsorganisationer har præsenteret klimaplan for dansk vejgodstransport frem mod 2030
Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har sammen med SLD - Specialforeningen for Logistik og Distribution og vognmandsorganisationen DTL udarbejdet en Klimaplan for den danske vejgodstransport frem mod 2030. Planen blev præsenteret på Dansk Erhvervs konference ”En grønnere vej” i november
11-12-2019 11:11

Havn vil give rabat til “grønne” skibe
Aarhus Havn har som den første havn i Danmark besluttet at give rabat til skibe, der sejler lidt mere bæredygtigt. Aarhus Havn vil med rabatten forsøge at motivere og støtte de rederier, der anløber havnen, til at blive mere bæredygtige
11-12-2019 10:51

Nyt brændstofeffektivt fly skal fragte passagerer ud i verden
Et af verdens mest brændstofeffektive fly, Airbus A350, skal fremover lette fra startbanerne i Københavns Lufthavn. Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder det et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig luftfart
09-12-2019 12:48

Spansk politi anholder 68 personer for ulovlig CO2-udledning
I alt 76 millioner kilogram CO2 - så meget er 68 personer og 30 virksomheder mistænkt for at have udledt til atmosfæren i forbindelse med skrotning af biler
09-12-2019 11:59

Stort flertal står bag aftale om klimalov
S-Regeringen kunne fredag aften præsentere en ny bindende Klimalov, som har tilslutning fra en meget bredt og stort flertal i Folketinger - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet - i alt 167. Liberal Alliance og Nye Borgerlige, der tæller syv mandater står uden for aftale. De fire nordatlantiske mandater og et mandag uden for folketinggrupperne er ikke talt med i ovennævnte
09-12-2019 11:30

Landvind og solceller meget tæt på at blive støttefri
Prisen på landvindmøller og solcelleparker er nu så lav, at det tyder på, de meget snart kan opføres helt uden støtte. Resultatet af dette års såkaldte teknologineutrale udbud, hvor landvindmøller og solcelleanlæg konkurrerer om støtte, har for andet år i træk vist historisk lave støttesatser. Støttesatsen faldt med ca. 30 procent i forhold til sidste år
09-12-2019 11:08

FN's klimatopmøde sætter fokus på transportområdet
Transportminister Benny Engelbrecht (S) deltager fredag i FN's klimatopmøde COP25 i Madrid, hvor transporten for første gang er repræsenteret. Ministeren vil sætte fokus på, hvad der ifølge ham er transportens vigtige fokusområder, når det kommer til klimaudfordringerne
06-12-2019 12:11

Amerikanske selskaber kører el-lastbiler mod Europa
På den kommende transportmesse - IAA i Hannover i september næste år, vil de besøgende efter alt at dømme kunne se en ny elektrisk lastbiltrækker - Nikola Tre - baseret på en del af Iveco's nye S-Way og med energi-teknologi fra amerikanske Nicola Motors
05-12-2019 15:48

Lavprisflyselskab tilbyder CO2-kompensation og underskriver FN-program for klimainitiativer
Det norske lavprisflyselskab Norwegian har indgået et samarbejde med klimaselskabet CHOOOSE, der gør det enkelt for passagererne at kompensere for CO2-udledningen, når de køber billet hos flyselskabet. Initiativet, der integreret som del af bookingprocessen, bliver positivt modtaget af FN’s klimasekretariat UNFCCC
04-12-2019 13:41

To centrale buslinjer i København og på Frederiksberg kommer i stødet
Fra søndag 8. december udleder og støjer busserne på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg betydeligt mindre. Fra den dag erstatter 48 nye elbusser de hidtidige dieselbusser på de to travle buslinjer, der tilsammen årligt forventes at transportere knap 11 millioner passagerer mellem henholsvis Tingbjerg og Refshaleøen og mellem Lergravsparken/Ørestad St. og Emdrup Torv

04-12-2019 13:30

Tre buslinjer skifter til el
Borgerne i Ballerup og Egedal får renere luft og passagerne grønnere transport, når de hidtidige dieselbusser på tre linjer - linjerne 147,156 og 157 - bliver erstattet med nye el-busser søndag 8. december
04-12-2019 13:06

Trafikselskab og togoperatør ser frem til batteritog
Det er en stor gevinst for Movia, at afprøvning af batteritog kommer til at foregå på Lokaltogs strækning mellem Hillerød og Helsingør. Det fremhæver trafikselskabet Movia’s bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S), der glæder sig over udsigten til klimavenlige batteritog, øget mobilitet og samdrift med DSB
04-12-2019 12:31

Transportnetværk har skåret i papirforbruget
I juni satte Danske Fragtmænd gang i arbejdet med at udfase modtagers kopi af fragtbrevet. Arbejdet var en del af en større digitalisering af forretningen. Her ved slutningen af året er processen tilendebragt, og virksomheden kan konstatere, at den på årsbasis har sparet 45 ton papir
03-12-2019 19:42

PARTIER BAG FINANSLOVSAFTALE:
Bilafgifterne skal bidrage til udbredelse af grønne biler
Finanslovsaftalen for 2020 indeholder en række punkter, der skal bidrage til at skære CO2-udslippet ned. Et af punkterne handler om el-biler og hybrid-biler. Her har S-Regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet et ønske om, at der kommer flere grønne biler på vejene. På kort sigt skal det ske ved holde bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler i ro frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra den nedsatte kommission for grøn omstilling af personbiler
03-12-2019 09:12

Finanslovspartier prioriterer grønne busser og grøn taxikørsel
S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er med finanslovsaftalen enige om, at der skal udarbejdes konkrete forslag til, hvordan krav til omstilling til grønne busser og grøn taxikørsel kan accelerere omstillingen frem mod 2030. Aftaleparterne mødes i januar 2020 og drøfter de konkrete forslag til krav på baggrund af et oplæg fra regeringen
03-12-2019 08:59

Energiselskab siger ok til biodiesel
Energiselskabet OK ser biodieselen HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) som en del af løsningen på transportområdets mere CO2-neutrale energiforsyning
29-11-2019 10:34

Busoperatør er i stødet - både med busser og arbejdsmiljø
Anchersen A/S, som vi omtalte i Magasinet Bus 10 - 2019 i forbindelse med, at virksomheden 8. december skal sætte 27 elektriske busser i drift i Hovedstaden, fortæller i denne udgave af vores elektroniske magasin om busser og fælles transport, om det arbejde, der er gået forud og går forud frem til premieredagen
29-11-2019 09:00
Klik venligst

Klik venligst