HAVNEUDVIDELSE I AARHUS:

Rådgivningen fra forvaltning var mangelfuld

Tirsdag 4. juni 2024 kl: 10:41
Af: Redaktionen

Teknik og Miljø-forvaltningen i Aarhus Kommune har udarbejdet en gennemgang af de beslutninger i kommunens planarbejde, der har betydet, at lokalplanen for udvidelse af Aarhus Havn fornyligt blev underkendt af Planklagenævnet. Politikerne i Aarhus Kommune er blevet præsenteret for gennemgangen. Teknik og Miljø-forvaltningen understreger, at det nødvendige, faglige grundlag for en politisk beslutning har været til rådighed for politikerne og offentligheden under lokalplanarbejdet. Men Teknik og Miljø vedgår samtidig, at de plandokumenter, som blev resultatet af den politiske aftale, ikke lever op til lovgivningen

Teknik og Miljø har over for forligskredsen bag en udvidelse af Aarhus Havn erkendt, at forvaltningen har ydet utilstrækkelig rådgivning og været den vigtigste årsag til, at lokalplanen er underkendt af Planklagenævnet.


- Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder. Vi har ikke i tilstrækkelig grad haft overblik over konsekvenserne af, at statens miljøkonsekvensvurdering blev forsinket, imens vores lokalplanarbejde fortsatte, og det har givet en række formelle mangler i vores lokalplan. Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen, siger konstitueret forvaltningschef Michael Tolstrup, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.


På tre punkter mener klagenævnet, at Aarhus Kommunes lokalplan ikke lever op til kravene.

Det drejer sig om, at:
  • Aarhus Kommune ikke har lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv
  • Aarhus Kommune ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort nødvendigheden af landindvindingen
  • Aarhus Kommunes Miljørapport ikke opfylder lovgivningens krav

Underkendelsen af lokalplanen betyder ikke, at der ikke er udarbejdet vurderinger af miljøforhold eller behov for en havneudvidelse. Men de fremgår ikke i tilfredsstillende grad af den lokalplan, som Aarhus Byråd har vedtaget.


- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi på alle måder har belyst projektet og dets konsekvenser, så politikerne har været i stand til at træffe deres beslutning. Men det ændrer ikke på, at det formelle indhold i lokalplanen ikke er godt nok, og det hviler på vores skuldre alene, siger Michael Tolstrup.


Interesserede kan læse forvaltningens orientering her:Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.