SIKKERHEDSRAPPORT:

Det er yderst sikkert at flyve i Danmark

Fredag 17. marts 2023 kl: 10:33
Af: Redaktionen

Trafikstyrelsen har fornyligt offentliggjort sin årlige sikkerhedsrapport for luftfarten i Danmark. Konklusionen i rapporten - Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2021 - er, at luftfartsbranchen i stigende grad er blevet bedre til at indrapportere hændelser, og at det 10-årige gennemsnit for alle havarier inden for den kommercielle luftfart i Danmark er fortsat med at falde og ligger på et meget lavt niveau

Rapporten nævner, at antallet af havarier på globalt plan for kommerciel luftfart er faldet de seneste år og i 2021 ligger på 104. I Danmark var der i 2021 ingen havarier i kommerciel luftfart.


I løbet af de seneste 10 år er det gennemsnitlige antal flyhavarier inden for kommerciel luftfart i Danmark faldet til et meget lavt niveau. I 2021 var det 10-årige havari-gennemsnit nede på 0,15 havarier pr. 100.000 flyvninger. Det er væsentligt under det sikkerhedsmål, der er sat for kommerciel dansk luftfart på 0,80 havarier pr. 100.000 flyvninger.


Trafikstyrelsen har endnu ikke analyseret data for 2022, men den umiddelbare vurdering er, at udviklingen med det høje sikkerhedsniveau i luftfartsbranchen fortsætter.


Godt samarbejde med luftfartsbranchen
- Det er en klar forudsætning for den høje sikkerhed i dansk luftfart, at der er et tæt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og de mange aktører i luftfartsbranchen. Det betyder, at vi i fællesskab kan identificere og handle på særlige udfordringer. De resultater, vi ser i rapporten, viser, at samarbejdet fungerer godt og bidrager til et højt sikkerhedsniveau, siger Kåre Clemmesen, der er vicedirektør i Trafikstyrelsen.


Når det gælder den øvrige luftfart (For eksempel privat- og svæveflyvning) er det 10-årige gennemsnit for alle havarier også fortsat med at falde til det hidtil laveste niveau for de seneste årtier. I 2021 var det 10-årige-gennemsnit på 6,21 havarier pr. 100.000 flyvninger, hvilket ligger under det fastsatte sikkerhedsmål for den øvrige luftfart på 15 havarier pr. 100.000 flyvninger.


Indrapporteringer er vigtige
En vigtig del af Trafikstyrelsens arbejde er registrering af alle de hændelser, der ikke er havarier, men som alligevel kan påvirke flysikkerheden. Det kan være alt fra småsten på taxiveje ved landingsbaner eller birdstrike, hvor en fugl rammer et fly, til situationer med urolige passagerer.


I 2021 har Trafikstyrelsen registreret 8.861 indrapporterede hændelser, hvilket er en klar stigning i forhold til de tidligere år.


- Det er helt forventeligt, og vi ser det som udtryk for, at vi får en stadig bedre indrapporteringskultur i Danmark, hvor luftfartsbranchens mange aktører er trygge ved at indrapportere alle hændelser, uanset om de ikke bliver vurderet til have nogen umiddelbar sikkerhedsmæssig effekt af betydning. Det medvirker til at styrke den samlede luftfartssikkerhed, siger Kåre Clemmesen.


562 tilsyn med den civile luftfart
Trafikstyrelsen har til opgave at foretage tilsyn med sikkerheden med alle virksomheder i den danske luftfartsbranche. I 2021 gennemførte Trafikstyrelsen 562 tilsyn af flyvepladser, pilotuddannelser, flysimulatorer, flyvelederuddannelser, danske luftfartsselskaber og danske fly og helikoptere med mere.

- Det er virksomhederne, der har ansvar for sikkerheden, men vores tilsyn sikrer, at virksomheden også løfter ansvaret. Vores tilsyn udføres blandt andet med det formål, at virksomhederne bliver bedre til at vurdere og handle på udfordringer og risici, siger Kåre Clemmesen.


Interesserede kan læse Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2021 her:

Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.