Politisk erklæring skal bane vejen for grænseoverskridende transport af CO2 til geologisk lagring

Fredag 30. september 2022 kl: 10:21
Share  


Af: Redaktionen

Danmark og Belgien har sammen med den belgiske region, Flandern, indgået en konkret ordning, som gør det muligt at transportere CO2 mellem de to lande med henblik på permanent geologisk lagring. De er de første lande i verden, der har indgået en sådan bilateral ordning

Parterne blev tirsdag 13. september enige om en overordnet ramme for samarbejde om CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS - CCUS – Carbon capture utilisation & storage - CO2-fangst, udnyttelse og lagring). Rammen er en del af indsatsen for at bidrage til EU's mål om klimaneutralitet i 2050.


Ifølge FN's klimapanel, IPCC, (Intergovernmental Panel on Climate Change) - er lagring af CO2 et nøgleinstrument til at afbøde klimaforandringerne, da det kan befri atmosfæren for nogle af de drivhusgasemissioner, som ellers ville være svære at reducere. International transport er afgørende, da ikke alle lande har mulighed for at lagre CO2. Her spiller regionalt samarbejde og grænseoverskridende infrastruktur en nøglerolle.


Parterne udmønter derfor den overordnede aftale i en konkret ordning for, hvordan grænseoverskridende transport af CO2 kan foregå under London-protokollen. Det har længe været et ubesvaret spørgsmål i udviklingen af den internationale værdikæde.


Danmark har gennem forskellige politiske aftaler afsat midler på cirka fem milliarder euro til CCUS.

Et bredt flertal af partierne i Folketinget er med Køreplan for CO2-lagring fra 2021 enige om at sætte gang i undersøgelser af lagringsmuligheder i den danske undergrund, og gøre det muligt at importere og eksportere CO2 samtidig med, at det sikres, at CO2-lagring finder sted på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.


Kommentarer fra Belgien, regionen Flandern og Danmark:

Belgien:
-Udviklingen af nye metoder til at reducere kulstofemissioner er af vital betydning for vores planets fremtid. Havet kan spille en nøglerolle i dette. Ikke alene har det altid været meget vigtigt for at regulere vores klima. Men det giver også muligheder for kulstoffangst og -lagring. Vores belgiske industri er i høj grad involveret i dette. I begyndelsen af april underskrev Europa-Kommissionen en investeringsaftale på 356 millioner euro til Kairos@C-projektet. Et initiativ fra kemivirksomheder i Antwerpen for at udvikle infrastrukturen til at opfange kulstofemissioner og lagre kulstoffet i udtømte olie- og gasfelter. Målet er at reducere emissionerne i de næste ti år med 14 millioner tons. Dette er en lovende teknologi. Ved at underskrive denne Memorandum of Understanding giver Belgien virkning til London-protokollen, der udgør den internationale retlige ramme for grænseoverskridende CCS, siger den belgiske føderale vicepremierminister og minister for Nordsøen, Vincent Van Quickenborne.


Flandern:
- Fangst, lagring og anvendelse af CO2 vil spille en vigtig rolle i fremtiden for Flandern, foruden fortsættelsen af vores stærke politik for vedvarende energi og gennemtænkte energieffektiviseringstiltag. Forskellige virksomheder i Flandern fokuserer allerede på udrulningen af CCUS for at reducere deres fodaftryk. Dette intense samarbejde mellem Flandern og Danmark understøtter og stimulerer denne udvikling, siger den flamske miljø- og energiminister Zuhal Demir.


Danmark:
- Det her er stort. Ved at tage de første skridt baner Danmark og Belgien vej for en model for grænseoverskridende transport af CO2 med henblik på permanent geologisk lagring. Danmark har et stærkt ønske om ikke kun at realisere vores eget nationale mål om netto nul senest i 2050, men også at være med til at skabe et grønnere Europa. Med denne ordning er vi et skridt tættere på at nå dette mål, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
Klik venligst

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.