Vestkysthavn ser sig selv som aktiv medspiller i stor klimaaftale om havvind i Nordsøen

Torsdag 16. juni 2022 kl: 11:32
Share  


Af: Redaktionen

Hanstholm Havn melder klar til at spille aktivt med i realiseringen af den erklæring, som onsdag 18. maj blev indgået om at bygge mindst 150 gigawatt havvind i Nordsøen inden 2050, hvilket svarer til 10.000 nye vindmøller på det åbne hav

Aftalen blev indgået på et topmøde i Esbjerg, hvor statsledere fra Danmark, Tyskland, Belgien og Holland satte fælles kurs mod et energiprojekt, der omfatter opstilling af 10.000 nye havvindmøller i Nordsøen de kommende knap 30 år. 


Det udgør et stort anlægsprojekt, som har potentiale til at smitte af på mange vestkysthavne, der ligger med front mod byggepladsen på havet.


Hanstholm Havn kigger aktuelt mod nye forretningsområder, der kan skabe nye indtægtskilder til havnen. Og der er stærke fremtidsudsigter til øget havneaktivitet for Hanstholm Havn inden for grøn energi, og Hanstholm Havn ser derfor sig selv som en aktiv medspiller i Nordsø-projektet.


Hanstholm Havn inviteret med
Hanstholm Havn er beæret over at have være inviteret med til topmødet og ser det som et signal om, at der er en stor bevågenhed omkring havnens energiarbejde. Samtidig står havnen efter endt udvidelse klar med en infrastruktur, der er velegnet som bidragsyder til den massive udskibning og servicering, som havvindplanerne indebærer.


- Hos Hanstholm Havn har vi søsat et stort og ambitiøst arbejde mod at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Vi vil understøtte etablering af anlæg til morgendagens behov og sikre både et markant bidrag til den grønne omstilling og nye erhverv lokalt med kompetencer til at imødekomme innovative muligheder, siger konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen og fortsætter:


- Samtidig står vi i Hanstholm rent infrastrukturelt klar med en nyindviet havn, der huser gode udskibningsforhold, alt imens et stort og veludbygget servicenetværk står klar til at sikre de rette kompetencer til servicering af store projektfartøjer.


Blæser mod en grøn fremtid

Esbjerg-erklæringen er underskrevet af Danmark, Tyskland, Belgien og Holland og er et afgørende skridt mod et grønnere Europa, som er uafhængig af fossile brændsler. De fire lande ligger alle tæt på store vindressourcer i Nordsøen, og Danmark står til at skulle levere 35 ud af de i alt 150 gigawatt.
Hanstholm Havn er udover sin stærke og førende rolle inden for konsumfiskeri også kendt for sin særlige placering på skulderen af Danmark, hvor ofte blæsende vejrforhold skaber gunstige forhold for produktion af vindenergi.


- Hanstholm Havn skal være synonym med grøn energi på flere fronter. Dels skal vi sikre lokal energiforsyning til havnens virksomheder og opbygge et grønt energifællesskab, hvor synergi og ressourceudnyttelse er nøgleordene. Og samtidig skal havnen i endnu højere grad udbygge sin rolle som en attraktiv og moderne logistik- og servicehavn, der kan bidrage til håndtering af store møllekomponenter til og fra Nordsøen, siger Hanstholm Havns formand, Michael Svane, der har en fortid som branchedirektør i DI Transport.


Set i forhold til Hanstholm Energifællesskab er Hanstholm Havn aktuelt i dialog med det lokale energiselskab Thy-Mors Energi om opstilling af vindmøller til lokal energiforsyning. Havnen drøfter desuden et samarbejde med den danske udvikler af vedvarende energi, European Energy, om realisering af vedvarende energianlæg og Power-to-X på Hanstholm Havn.


Store møllekomponenter over kaj
Hanstholm Havn afsluttede i 2020 en stor havneudvidelse efter en byggeperiode på tre år. Udbygningen har tilført havnen optimale besejlingsforhold, et stort bassin, øget vanddybde, 350 meter ny kaj og et stort baglandsareal på 130.000 kvadratmeter, som er ideelt til oplag af gods inklusive vindmøller.


Havnen agerer løbende modtage- og udskibningshavn for store møllekomponenter til og fra det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, der ligger 20 kilometer fra havnen. Inden for de seneste tre år har havnen håndteret vindmøllekomponenter af en samlet mængde på 12.500 ton.
Hanstholm Havn er dermed klar til at indtage en bidragende rolle, når nye komponenter til 10.000 nye Nordsø-vindmøller skal håndteres.
Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.