Håndbog sætter spot på sikre godstransporter

Torsdag 9. juni 2022 kl: 12:28
Share  


Af: Redaktionen

Vareknaphed og ustabile forsyningslinjer har gjort leveringssikkerhed til en væsentlig konkurrenceparameter. Virksomheder, speditører og transportører kan med fordel satse på bedre kvalitet i lastsikringen. Det er budskabet fra TUR Forlag, der har udsendt en dansk-sproget manual om lastsikring

Med jævne mellemrum dukker der historier op i medierne om containere, der er faldet af et containerskib og nu ligger på havets bund sammen med hundredvis af andre containere. Eller ulykker med godstog, som eksempelvis dødsulykken på Storebæltsbroen i 2019, hvor en lukket trailer faldt af en godsvogn og ramte et modkørende passagertog med personskader og tab af menneskeliv tilfølge. 


På landevej sker der jævnligt alvorlige ulykker, hvor årsagen enten er utilstrækkelig lastsikring eller brug af forkerte lastsikringsmetoder.


Viden om korrekt godshåndtering og lastsikring kan øge sikkerheden betydeligt
Skader på mennesker og miljø og tab af gods kan minimeres med grundlæggende viden om godshåndtering og korrekt sikring af godset. 


I erkendelse af, at markedet manglede udførlige vejledninger i lastsikring, indgik danske TUR Forlag og svenske MariTerm AB et joint venture, der har resulteret i en detaljeret lastsikringsmanual på dansk, svensk og engelsk efter både EU BPG og CTU-koden.


- I Sverige har vi en lang tradition for omhyggelig lastsikring, fordi vi har mange store og komplekse industrivirksomheder. Det gælder for eksempel i papir- og træindustrien, men også ved transport af store maskiner, farligt gods og ved søtransport, siger Sven Sökjer-Petersen, der er administrerende direktør i vidensvirksomheden MariTerm AB i Höganäs.


God lastsikring ikke kun for svenske virksomheder
- Vi havde længe tænkt, at mange virksomheder og transportører også uden for Sverige kunne have gavn af et bedre kendskab til principperne i god lastsikring. Derfor glæder vi os over samarbejdet med TUR Forlag. Det giver virksomheder i Danmark og globalt mulighed for ikke blot at tilbyde høj leveringssikkerhed, men fremfor alt at beskytte medarbejdere, medtrafikanter, miljøet og i sidste ende forretningen. Forkert eller mangelfuld lastsikring i lastbærere kan have voldsomme konsekvenser, fx når lasten på et skib forskubber sig med et fatalt forlis til følge, siger Sven Sökjer-Petersen og fortsætter:


- Ud over de store menneskelige omkostninger ved sådanne tragiske ulykker påvirker det omdømmet og økonomien hos de involverede parter. Det er derfor afgørende at sikre lasten korrekt i alle godstransporter.


Sven Sökjer-Petersen bliver suppleret af forlagschef i TUR Forlag, 
Christian P. Hall.


- I den senere tid har vi bemærket en stigende interesse for denne type udgivelser, netop grundet den nuværende situation med vareknaphed og ekstraordinært lange leveringstider. Det rammer produktionsvirksomheder og den almindelige forbruger hårdt, når komponenter og forbrugsvarer ikke er tilgængelige. I det lys er det rettidig omhu fra såvel leverandører som transportører at sikre, at deres leverancer når frem i god og hel stand. Her viser kvaliteten af lastsikringen virkelig sit værd, siger Christian P. Hall.


Altid opdateret med seneste lovkrav og retningslinjer
- Samtidig giver formatet med en digital bog, en såkaldt iBog, mulighed for nemt at tilgå bogen fra smartphone, tablet eller computer, fremfor at skulle slå op i en papirbog. En anden fordel er, at bogen qua sit format altid er opdateret med seneste retningslinjer og lovkrav, forklarer Christian P. Hall og fortsætter:


- Der er ingen tvivl om, at produktionsvirksomheder, speditører og transportører ved at følge bogens letforståelige og detaljerede anvisninger kan give sig selv en konkurrencefordel i forhold til de virksomheder, der vælger en mere laissez faire-tilgang til lastsikring. De tider er forbi, hvor man kunne tage let på leveringssikkerhed.


Manualen har på dansk fået navnet Håndbogen i lastsikring. Den er tilpasset danske forhold, men med behørig vægt på internationale og multimodale transporter.


Interesserede kan læse mere her: 


Bogen findes desuden på engelsk under navnet Handbook in Cargo Securing og på svensk med titlen Handbok i lastsäkring. Den engelske er tilpasset det globale marked, mens den svenske primært tager udgangspunkt i svenske forhold.


Om TUR Forlag:
TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer. Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.


Om MariTerm AB:
MariTerm AB har siden 1978 deltaget i udviklingen af ny lovgivning og standarder inden for CEN og ISO og medvirker ved opdatering og udarbejdelse af vejledninger og koder i EU- og FN-regi (IMO/ILO/UNECE). MariTerm AB er desuden ledende inden for uddannelse og træning i lastsikring, farligt gods, skibsteknik og kvalitetsstyringssystemer inden for det maritime område.
Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.