Overskudsvarme skal bruges som fjernvarme - og ikke som varme til fuglene

Mandag 13. september 2021 kl: 15:25
Share  


Af: Redaktionen

En ny politisk aftale skal sikre, at overskydende varme fra blandt andet køleanlæg og servere ikke går tabt, men bliver brugt ti opvarmning af eksempelvis boliger

S-Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgået en ny aftale, der rydder op i regler og bureaukrati for erhvervslivet og fjernvarmevirksomheder, der vil udnytte overskudsvarme.


Den nye aftale betyder et farvel til regler og administrative byrder, så leverandører af overskudsvarme og fjernvarmeselskaber fremadrettet kan aftale en pris direkte med hinanden. Det kræver dog, at de samlede omkostninger til udnyttelsen af overskudsvarmen holdes under et fastsat prisloft for hvor meget, det vurderes at koste, hvis fjernvarmeselskabet skulle producere varmen på anden vis, for eksempel ved at investere i en varmepumpe. Det skal give stabile rammer for regulering af prisen på overskudsvarme.


Samtidig bliver små virksomheder med en overskudsvarmekapacitet under 0,25 MW - det svarer til, at 10-25 husstande kan holdes varme på en kold vinterdag - fritaget for prisregulering. Det kommer særligt overskudsvarme fra supermarkeder og mindre datacentre til gode.


Med aftalen følger også en grøn og forbedret ordning, som skal sikre, at flere virksomheder energieffektiviserer. Virksomheder, hvor overskudsvarmen bliver genereret fra et fossilt anlæg, kan blive helt fritaget for afgiften på overskudsvarme, hvis de løbende får foretaget energigennemgange af anlæggene. 


Gennemgangene skal verificeres af uvildige eksperter, og anlæggene skal herefter effektiviseres til gavn for energiregningen og klimaet.


Fakta om aftalen:
  • Overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed kan frit aftale prisen for overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et bestemt prisloft
  • Prisloftet fastsættes årligt af Forsyningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de gennemsnitlige omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi
  • Små overskudsvarmeleverancer med en kapacitet under 0,25 MW undtages prisreguleringen
  • Der indføres en forenklet energieffektiviseringsordning, der skal sikre energieffektiviseringstiltag hos virksomhederne, der kan tjenes hjem på op til fem år
  • Aftalen træder i kraft i 2022

Fakta om overskudsvarme fra virksomheder:
  • Udnyttelsen af industriel overskudsvarme er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling frem mod 2030 og 2050. Udover at være en vigtig del af den grønne omstilling bidrager udnyttelsen af overskudsvarme til virksomhedernes bundlinje, hvor der kan opnås en økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsvarmen til fjernvarmeselskaberne
  • Når virksomhederne både udnytter overskudsvarmen og effektiviserer energiforbruget, reduceres virksomhedens omkostninger, nye forretningsmuligheder skabes og CO2-udledningen falder
  • I dag leverer virksomheder overskudsvarme til lokale fjernvarmeselskaber svarende til ca. 3 procent af den samlede fjernvarmeproduktion i Danmark
  • Med ordningen forventes der at være flere anlæg på vej, så overskudsvarme kan bidrage bedre til den grønne omstillingKlik venligst

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.