Enhedslisten kommenterer trafikforliget mellem de andre

Fredag 30. januar 2009 kl: 11:52
Af: Redaktionen

Når Enhedslisten ikke har villet deltage i forliget skyldes det, at det forligsudkast regeringen fremsatte, indeholdt forslag til adskillige motorveje. I 2009 og de efterfølgende år afsættes der ca. 14 milliarder kroner til igangværende og nye motorvejsprojekter


Det eneste af Folketingets partier, der stod uden for det forlig, som alle de andre indgik torsdag eftermiddag, var Enhedslisten. Her på transportnyhederne.dk bad vi partiet fortælle, hvad Enhedslisten mener om aftalen. Her er svaret:


"Alle partier undtagen Enhedslisten"

Der er givetvis mange, der undres over hvorfor Enhedslisten atter står udenfor et forlig, der samler alle andre partier i Folketinget. Og så endda et forlig, der afsætter 68% af midlerne til den kollektive trafik mod 32% til veje. Ønsker Enhedslisten da ikke at fremme den kollektive trafik, spørges der?

Jo, i højeste grad, og vi går gerne langt for at dette kan ske. Men ikke for enhver pris, og prisen for at være med i det aktuelle trafikforlig, er for os alt, alt for høj, set i forhold til nødvendigheden af at reducere transportsektorens stigende energiforbrug og udslip af klimaskadelige stoffer, og set i relation til hvor trafikkens faktiske problemerne findes. De findes efter Enhedslistens opfattelse ikke i motorvejenes bilkøer landet over, men i den manglende udbygning af den kollektive trafik.

Der skal ikke herske tvivl om, at der i forliget er mange gode ting, ting, som vi kan skrive under på, om end det er vigtigt at fastholde, at flere af de tiltag, der sker i togtrafikken, er efterslæb efter mange års forsømmelser. Det skal ejheller forties, at mange af de gode elementer, vil blive opvejet af de tiltag, der gøres på vejområdet. Således vil en motorvej til Frederikssund samt færdig-gørelsen af motorvejen Århus-Herning, trække rejsende ud af den kollektive trafik, samt belaste værdifulde naturområder, der hidtil har været skånet for større trafikanlæg.

Når Enhedslisten ikke har villet deltage i forliget skyldes det, at det forligsudkast regeringen fremsatte, indeholdt forslag til adskillige motorveje. I 2009 og de efterfølgende år afsættes der ca. 14 mia kr. til igangværende og nye motorvejsprojekter.

I går betegnede oppositionen forliget som "grønt", i dag er de alle ved at få kolde fødder: "En grøn toning", kalder Margrethe Vestager forliget, mens Pia Olsen Dyht (SF) og Magnus Heunicke (S) begge mener, at regeringen ikke gør det godt nok. Tragikomisk, at de tre oppositionspartier blot et døgn efter forliget blev indgået, skal til at bruge kræfter på at udrede egne selvmodsigelser.

Enhedslisten er ligeledes skeptiske med hensyn til om de tiltag, der sigter på at fremme transport af gods på skinner (hvor der er afsat 0,2 mia kr.), er tilstrækkelige, set i forhold til hvad aftalen indeholder af initiativer, der fremmer lastbiltransport. Således forlænges det såkaldte forsøg med modullastbiler, blot tre måneder efter dets start, og uden at man overhovedet kender slutresultatet.
Til bedre vejforbindelser til havnene afsættes der 1 mia kr., hvilket bestemt er ikke til gunst for gods på skinner.

Al erfaring viser, at de beløb, der i forliget afsættes til veje og baner ikke holder. Dels på grund af den vante underbudgettering, men også fordi prisen på byggematerialer i disse år stiger voldsomt, og på grund af ustabile oliepriser. Vi ved også, at så snart det kommer til budgetoverskridelser i vejbyggeri, da er villigheden til at finde de manglende beløb stor. Når baneprojekter fordyres, sker der hyppigt det modsatte, nemlig at projektet enten beskæres, udskydes eller opgives.

Det er svært at fæstne lid til det glade udsagn om, at en nedsættelse af registreringsafgiften for biler, der kører mere end 15 liter pr. km (hvilket ikke er særlig ambitiøst, når der produceres biler, der kører 25-30 km pr. liter), og en tilsvarende fordyrelse af brugen af biler, vil reducere antallet af biler på vejene. Sådan er det også når tobaksprisen stiger: I starten sættes forbruget ned, men snart efter ryges der som tidligere. En nedsættelse af registreringsafgiften, vil - forudsigeligt - gøre det billigere for familier, at anskaffe sig bil nr. 2, og også det trækker rejsende væk fra den kollektive trafik.

Regeringen betingede sig, at for at få adgang til forhandlingerne om trafikinvesteringerne, så skulle partierne sige ja til en Femernbælt-bro til ikke under 50 mia kr. Det gjorde alle så - også SF og De Radikale, der ellers har været arge bromodstandere i årtier.

Enhedslisten sagde nej til at blive trukket ind i et uldent taktisk spil om et broprojekt, der domineres af elendig planlægning, manipulationer, fortielser og ministres personlige prestige.

Er Enhedslisten da ikke i Folketinget for at få indflydelse og få sin politik igennem? Jo, afgjort!
Men vi er også i opposition til regeringen, og er ikke indstillet på at sluge en masse kameler, for at få nogle godbider. Især ikke, når det som her, er tale om kameler, der er i modstrid mod alt hvad vi ellers står for.

Det havde klædt de øvrige partier i oppositionen, at være det af gavn - ikke kun af navn. For hvad har de opnået ved at være med i forliget? 4 mia kr. fordelt over de næste 10-15 år. Hvad værre er, at VOK har vetoret over trafikinvesteringerne efter næste valg, og at muligheden for et markant nybrud med den på mange måder katastrofale trafikpolitik, dermed er udsat til..ja, hvornår mon?

Forligspartierne har dermed (atter) forsømt lejligheden til at der sker den nødvendige omlægning
for at nedbringe transportsektorens CO2-udslip. Afslørende for aftalens mangel på perspektiv er det, at aftaleparterne ikke har opstillet én eneste konkret målsætning for CO2-reduktioner. Det hele er endt i vage hensigtserklæringer.

Enhedslisten står for en sammenhængende og konsekvent trafikpolitik. En politik, hvor der arbejdes for en kraftig udbygning af den kollektive trafik, samt en reduktion af transportsektorens miljø- og klimabelastninger, men uden samtidig at sige ja til nye motorveje, miljøbelastende transportformer og afgiftsomlægninger, der ikke er i stand til at knække CO2-kurven.

Arne Lund
Trafiksekretær i Enhedslistens Folketingsgruppe


Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.