Køer leverer mælk - og energi til transporten

Mandag 4. november 2019 kl: 12:03
Share  


Af: Redaktionen

Et nyt forsøg med biogas sender mælkebiler på gaden i København, så de kører på 100 procent bæredygtig energi. Biogas er udvundet af gylle, hvilket ifølge mejeriselskabet Arla vil reducere udledningen af CO2 med mindst 53 procent i forhold til den biodiesel, som Arla anvender i sine diesellastbiler.. Arla peger videre på, at gylle fra en enkelt ko kan levere energi nok til at erstatte omkring 350 liter dieselolie


En dansk ko producerer omkring 20 kubikmeter gylle om året. I forskellige former har køers efterladenskaber i århundreder været brugt som gødning. Men gylle kan også bruges som biomasse i anlæg, der kan producere biogas, og hvor den afgassede biomasse kan anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel på markerne.


Mejeriselskabet Arla, der er Danmark største med en stor flåde af lastbiler, har sat gang i et nyt forsøg, der omfatter to lastbiler, der kører på biogas produceret fra blandt andet gylle fra køer.


- Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt, siger Jakob Knudsen, der er landedirektør for Arla Danmark.


- Biogas er en af de spændende muligheder, som vi vil teste. Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud og anløber godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har vi taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt, siger han videre.


Arla peger også på, at undersøgelser viser, at CO2-udledningen reduceres med mindst 53 procent i forhold til den biodiesel, som Arla ellers anvender.


Stort potentiale
I første omgang indgår to Scania-lastbiler med motorer, der kører på gas, i forsøget. Den ene lastbil leverer mælk i København, mens den anden henter mælk på Sjælland og kører til København. Afkølingen af mælken sker også med biogas.


- Potentialet i forsøget er kæmpestort, fordi Arlas landmænd har et restprodukt, gylle, der kan bruges i en cirkulær økonomi. Med godt 12,5 millioner kørte kilometer om året af vores distributionslastbiler, vil der kunne spares meget CO2 og partikelforurening, hvis forsøget går godt, siger Jakob Knudsen.


Landmændene, der leverer mælk til Arla har omkring 500.000 køer, som efter at have tygget drøv sender en stor mængde gylle ud i tankene. Det bruges i dag i høj grad som gødning på markerne, men også som biomasse i biogasanlæg.


Udover CO2-besparelsen har biogaslastbilerne også det plus, at de støjer mærkbart mindre, end lastbiler med dieselmotorer. Arla peger på en støjreduktion på 3-4 decibel, hvilket svarer til godt en halvering af støjen.


Arla’s chaufførerne bliver generelt undervist i at køre miljørigtigt. De skal sikre korrekte dæktryk for at bruge mindst muligt brændstof. Derudover må de ikke køre over 80 kilometer i timen i deres lastbiler. Det skal sikre, at brændstofforbruget er så lavt som muligt.


- Som led i vores mål om at blive CO2-neutral arbejder vi på at gøre al distribution grøn og et af forsøgene er biogaslastbilerne i Storkøbenhavn. Efter en testperiode på fire-seks måneder, vil vi evaluere og se på anvendeligheden i lastbilerne og derpå perspektiver i forsøget, siger Jakob Knudsen. 


Hos Arla i Sverige er man en smule længere med forsøg med at levere mælk på biogas. Her forventer Arla, at 30 procent af flåden kører på biogas om fem år.


Mål: Klimaneutral i 2050
Arlas overordnede klimaplan indebærer, at den totale udledning af drivhusgasser per produceret liter mælk skal reduceres 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050. Det gælder hele produktionskæden fra mælkeproduktionen på gårdene til transporten og produktionen på mejerierne inklusive emballageforbruget.
I løbet af de seneste år er produktionen af grøn gas mangedoblet, men produktionen udfylder endnu ikke sit fulde potentiale.


- Der er stadig grundlag for at bruge biogas i endnu højere grad. I øjeblikket bliver 15-20 procent af gyllen fra Arla-køerne forgasset i biogasanlæg, men vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at øge det tal. Arla har et godt udgangspunkt for at få produceret biogas, fordi vores landmænd har mange køer, hvis gylle kan give os meget mere af den grønne, CO2-neutrale energi, der er vigtig for fremtidens energiforsyning. Og som samtidig er en vigtig del af vores arbejde mod det overordnede klimamål om, at hele Arla skal være CO2-neutral inden 2050, siger Jakob Knudsen.


Fakta om biogas og gaslastbiler:
  • En ko udleder godt 20 kubikmeter gylle om året. Det kan konverteres til ca. 350 liter diesel. 
  • Biogas reducerer CO2-belastningen ved kørsel i Arla’s lastbilerne med mindst 53 procent i forhold til den biodiesel, som Arla’s diesellastbiler bruger
  • Biogaslastbilerne støjer 3-4 decibel mindre, hvilket svarer til godt en halvering af støjniveauet
  • Biogas er en CO2-neutral energi, som kan produceres af biologisk affald - eksempelvis gylle fra køer
  • Biogas fremstilles ved, at gylle fra eksempelvis køer og andet organisk materiale tilføres et biogasanlæg, hvor det nedbrydes. Omkring 75 procent af den biomasse, der anvendes i danske biogasanlæg er gylle, mens resten er organisk affald
  • Biogas forventes at blive en del af fremtidens energiforsyning. Via naturgasnettet bruges biogas for eksempel til opvarmning af huse
  • Når gyllen er afgasset, kan den stadig bruges. Den afgassede gylle kan anvendes som gødning med mindre indhold af metan og fosfor end ikke afgasset gylle
  • Samtidig er den afgassede gylle langt mere effektiv end almindelig, ubehandlet gylle, fordi den indeholder flere mikronæringsstoffer end den traditionelle gylle

De mest ydende køer leverer omkring 10.000 liter mælk årligt. 


Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.