Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

DSV vil betale 30,5 milliarder kroner for Panalpina

Mandag 1. april 2019 kl: 12:08
Share  


Af: Redaktionen

Ejerne af den schweiziske transportkoncern Panalpina kan, hvis de siger ja til købstilbuddet fra danske DSV, se frem til en samlet betaling på 30,5 milliarder kroner baseret på kursen på DSV-aktier på den sidste handelsdag i marts

DSV er nået til enighed med bestyrelsen i Panalpina om betingelserne for en sammenlægning i form af et offentlige ombytningstilbud til alle aktionærer i Panalpina. Panalpinas bestyrelse anbefaler Panalpinas aktionærer at acceptere ombytningstilbuddet. Aktionærer, der ejer 69,9 procent af Panalpina’s udstedte aktier, har allerede udtrykt deres støtte til ombytningstilbuddet, da de uigenkaldeligt har forpligtet sig til at lade deres egne aktier indgå i ombytningstilbuddet. Blandt disse aktionærer er Panalpina’s største aktionær, Ernst Göhner Foundation, Cevian og Artisan.


I henhold til det offentlige ombytningstilbud tilbyder DSV-koncernen 2,375 aktier i DSV (med en nominel værdi på 1 krone pr. aktie) for én aktie i. Ikke-delelige aktier i DSV vil blive kontantafregnet. Med en slutkurs på DSV-aktien på 550,4 kroner og en valutakurs for danske kroner/schweiziske franc på 0,1498 pr. 29. marts i år, svarer ombytningstilbud til en implicit tilbudskurs på 195,8 schweiziske franc for hver aktie i Panalpina.


Transaktionen har en værdi på cirka 4,6 milliarder schweizerfranc, hvilket svarer til 30,5 milliarder kroner baseret på slutkursen på DSV-aktien 29. marts klokken 16.00.


Med udgangspunkt i slutkursen for DSV-aktien på handelsdagen repræsenterer ombytningsforholdet en præmie på ca. 43 procent sammenlignet med slutkursen på 137 schweizerfranc for aktier i Panalpina på SIX Swiss Exchange den 15. januar 2019, der var dagen før offentliggørelsen af DSV's oprindelige tilbud.


Hvis Det Offentlige Ombytningstilbud gennemføres, bliver DSV og Panalpina en af verdens største transport- og logistikvirksomheder med en samlet omsætning på omkring 118 milliarder og over 60.000 medarbejdere.


Der vil blive nedsat et integrationsudvalg med lige mange repræsentanter fra Panalpina og DSV for at tilse integrationsprocessen samt sikre, at alle medarbejdere behandles fair. Der vil også blive gennemført en grundig evaluering med henblik på at bevare relevante funktioner og kompetencer i Schweiz.


Efter endelig gennemførelse af sammenlægningen vil DSV stille forslag om, at selskabets aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling ændrer selskabets navn til "DSV Panalpina A/S", hvilket afspejler begge selskabers historie.


DSV har aftalt med Panalpina’s bestyrelse at foreslå en udbyttepolitik, der indebærer en udlodning til DSV’s aktionærer på ca. 15 procent af nettoresultatet.


- I de forløbne uger har Panalpinas bestyrelse og ledelse undersøgt forskellige strategiske muligheder og har haft drøftelser med DSV om en mulig sammenlægning. Det er bestyrelsens opfattelse, at det justerede tilbud fra DSV er yderst attraktivt. Det anerkender kvaliteten af Panalpinas medarbejdere, virksomhedens stærke position som en af verdens førende udbydere af transport- og logistikydelser samt virksomhedens særlige kompetencer og viden inden for luft- og søfragt. Bestyrelsen anbefaler Panalpinas aktionærer at acceptere tilbuddet. Derfor er forhandlingerne med Agility nu indstillet. Vi ser nu frem til at blive sammenlagt med DSV og sammen etablere en af verdens største transport- og logistikvirksomheder. Vores kunder vil få glæde af et stærkere netværk og et større udbud af ydelser samt nye kompetencer og færdigheder, siger Peter Ulber, der er bestyrelsesformand for Panalpina.


Kurt Larsen, der er bestyrelsesformand for DSV, fremhæver, at sammenlægningen af DSV og Panalpina vil udbygge DSV’s position som en førende, global speditørvirksomhed. 


- Sammen kan vi udvide vores globale netværk og styrke udbuddet af ydelser over for vores kunder, hvilket vil udbygge vores konkurrencemæssige fordele i industrien. Det er et stærkt match på alle parametre. Panalpina er en fantastisk virksomhed, og vi er begejstrede for muligheden for at slå os sammen og byde Panalpinas dygtige medarbejdere velkommen, siger Kurt Larsen.


Ernst Göhner Foundation bliver DSV's største aktionær
Ernst Göhner Foundation, der er den største aktionær i Panalpina med en ejerandel på 46 procent, har indgået aftale med DSV om at lade sine aktier indgå i det Det Offentlige Ombytningstilbud, der er offentliggjort i dag. Ved den endelige gennemførelse af aktieombytningen forventes Ernst Göhner Foundation at blive den største aktionær i DSV med en ejerandel på ca. 11 procent af den udstedte aktiekapital. DSV har accepteret at opstille en kandidat til bestyrelsen for DSV A/S efter indstilling fra Ernst Göhner Foundation samt anbefale sine aktionærer, at vedkommende vælges. Ernst Göhner Foundation har indvilget i hverken at sælge eller afhænde sine aktier i DSV i en periode på 24 måneder efter gennemførelsen af Det Offentlige Ombytningstilbud, bortset fra begrænset deltagelse i eventuelle fremtidige aktietilbagekøb, der foretages af DSV.


- I lyset af den igangværende industrikonsolidering og de deraf følgende muligheder og risici har vi, med et åbent sind, omhyggeligt overvejet forskellige muligheder for Panalpina. Vores fondsbestyrelse har enstemmigt besluttet, at den foreslåede sammenlægning under DSV-paraplyen giver Panalpina de bedste muligheder for at opnå en styrkeposition i forhold til de fremtidige udfordringer i markedet og til at skabe værdi for alle interessenter. Som en nyskabende fond med et velgørende formål føler vi os meget trygge med den offentliggjorte løsning hvad angår både kvalitet og sikkerhed samt indtjeningsmuligheder. I Ernst Göhner Foundations ånd, ser vi som den største aktionær frem til at bakke op om DSV Panalpina, siger Thomas A. Gutzwiller, der er medlem af fondsbestyrelsen og formand for det uafhængige Panalpinaudvalg i Ernst Göhner Foundation.


Hovedperioden for det offentlige ombytningstilbud forventes at løbe fra og med slutningen af maj - efter ombytningstilbudsdokumenterne er godkendt af tilsynsmyndighederne - til og med slutningen af juni med mulighed for forlængelse. Under forudsætning af at ombytningstilbuddet accepteres af samtlige Panalpina’s aktionærer, vil DSV udstede i alt ca. 56 millioner nye aktier i DSV, hvilket svarer til omkring 23 procent af den forhøjede aktiekapital i DSV som vederlag i forbindelse med aktieombytningstilbuddet. 


Det offentlige ombytningstilbud er betinget af opfyldelse af sædvanlige betingelser, herunder accept for 80 procent af alle udestående aktier i Panalpina (herunder de 69,9 procent af aktierne,hvor der allerede er indgået aftale om ombytning), samt opnåelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser, godkendelse af en kapitalforhøjelse på en ekstraordinær generalforsamling i DSV, godkendelse af børsprospekt og optagelse af de nye DSV-aktier til handel på NASDAQ Copenhagen samt godkendelse af et amerikansk børsregistreringsdokument.


Ombytningstilbuddet og afvikling forventes gennemført i fjerde kvartal i år.


DSV oplyser, at transaktionen forventes at bidrage til en stigning i resultatet per aktie i DSV-koncernen i andet år efter transaktionens gennemførelse. Derudover har DSV til hensigt at løfte overskudsgraden i den sammenlagte koncern op mod DSV’s nuværende niveau.


Om Panalpina

  • Panalpina er en af verdens førende udbydere af transport- og logistikydelser. Virksomheden kombinerer luftfragt, søfragt samt logistikydelser og kan derved levere globalt integrerede, skræddersyede end-to-end-løsninger indenfor 12 kerneindustrier
  • Panalpina trækker på et dybdegående branchekendskab og specialfremstillede it-systemer
  • Panalpinas projektdivision servicerer især energisektoren samt andre kapitalintensive projekter
  • Panalpina havde i 2018 en omsætning på ca. 6 milliarder schweizerfranc (cirka 40,1 milliarder kroner). Koncernen har et globalt netværk med omkring 500 kontorer i ca. 70 lande og samarbejder med partnervirksomheder i yderligere 100 lande. Panalpina har ca. 14.500 ansatte på verdensplan

Om DSV
  • DSV leverer dagligt transport- og logistikydelser til flere tusinde virksomheder
  • DSV har 47.000 ansatte i over 75 lande, der arbejder med transportleverancer til produktionslinjer, butikker, varehuse og forbrugere over hele verden
  • DSV er opdelt i tre divisioner, der tilbyder totalløsninger inden for transport og logistikløsninger, herunder luft- og søfragt, vejtransport samt distribution, tolddeklarering og kontraktlogistik
  • I 2018 havde DSV en omsætning på ca. 79 milliarder kroner.
  • DSV har over 1.000 kontorer, terminaler og lagerbygninger over hele verden
• 
DSV's børsprospekt vil indeholde en oversigt over de væsentligste betingelser i aftalen mellem DSV og Panalpina i relation til Det Offentlige Ombytningstilbud. Børsprospektet forventes udsendt i slutningen af 2. kvartal 2019 og vil være tilgængeligt på investor.dsv.com sammen med andre lovpligtige dokumenter i forbindelse med Det Offentlige Ombytningstilbud.
J.P. Morgan agerer som DSV’s eksklusive finansielle rådgiver, Bär & Karrer, Moalem Weitemeyer Bendtsen og Skadden Arps Slate Meagher & Flom agerer som DSV’s juridiske rådgivere.
Strategisk rationale
Opkøb udgør en integreret del af DSV's strategi, og DSV har historisk haft succes med at integrere opkøbte virksomheder. Sammenlægningen med Panalpina forventes at øge DSV's årlige omsætning med tæt på 50%, hvilket vil placere DSV blandt branchens fire største med en proforma-omsætning på ca. DKK 118 mia. og en samlet arbejdsstyrke på mere end 60.000 medarbejdere. Den sammenlagte koncern vil drive virksomhed i mere end 90 lande.
Stordrift er en af de primære konkurrencefordele inden for spedition, hvilket medfører betydelige driftsmæssige og kommercielle fordele.
DSV's Air & Sea-division bliver væsentligt styrket og kommer til at rangere blandt de største globale udbydere med tæt på 3 millioner containere (TEU) og mere end 1,5 millioner tons luftfragt om året.
Kapacitet inden for lagerlogistik bliver stadig vigtigere pga. forsyningskædernes kompleksitet og ændringer i distributionskanalerne. Solutions-divisionen bliver styrket, og Panalpina vil tilføre mere end 500.000 m2 i ekstra lagerkapacitet.
DSV's landtransportnetværk vil styrke og udbygge Panalpinas eksisterende ydelser.
Sammenlægningen af de to virksomheder vil øge DSV's tilstedeværelse i APAC-regionen og i Nord- og Sydamerika og dermed bidrage til en bedre balance i DSV's geografiske tilstedeværelse.
DSV og Panalpina er et stærkt match med mange potentielle synergier som følge af ligheder inden for forretningsmodel, serviceydelser og strategi:
•Unikke kunderelationer og branchespecifik ekspertise
•DNA præget af operational excellence og effektivitet
•Forretningssynergier og mulighed for krydssalg via et stærkere netværk og større udbud af ydelser samt nye kompetencer og færdigheder
•Konsolidering af drift, administration og logistik
•Konsolidering af it-infrastruktur
Transaktionen forventes at bidrage til en stigning i resultatet per aktie (udvandet og justeret) i år 2 efter transaktionens gennemførelse. Derudover er det DSV’s hensigt at løfte overskudsgraden i den sammenlagte koncern hen imod DSV’s nuværende niveau.
Om Panalpina
Panalpina er en af verdens førende udbydere af transport- og logistikydelser. Virksomheden kombinerer sine kerneprodukter (luftfragt, søfragt samt logistikydelser) og kan derved levere globalt integrerede, skræddersyede end-to-end-løsninger indenfor 12 kerneindustrier. Panalpina trækker på et dybdegående branchekendskab og specialfremstillede it-systemer og kan derved imødekomme selv de mest krævende behov i kundernes værdikæder. Panalpinas projektdivision servicerer især energisektoren samt andre kapitalintensive projekter. Panalpina havde i 2018 en omsætning på ca. CHF 6 mia. Koncernen har et globalt netværk med omkring 500 kontorer i ca. 70 lande og samarbejder med partnervirksomheder i yderligere 100 lande. Panalpina har ca. 14.500 ansatte på verdensplan, som leverer omfattende ydelser af højeste kvalitet - overalt og til enhver tid.
Om DSV
DSV leverer dagligt transport- og logistikydelser til flere tusinde virksomheder – fra den lille familievirksomhed til den store globale koncern. 47.000 ansatte i mere end 75 lande arbejder passioneret for at give kunderne gode købsoplevelser og levere ydelser af høj kvalitet samt bidrage til at sikre stabile transportleverancer til produktionslinjer, butikker, varehuse og forbrugere over hele verden. DSV er opdelt i tre divisioner, der tilbyder totalløsninger inden for transport og logistikløsninger, herunder luft- og søfragt, vejtransport samt distribution, tolddeklarering og kontraktlogistik. I 2018 havde DSV en omsætning på ca. DKK 79 mia. Med over 1.000 kontorer, terminaler og lagerbygninger over hele verden er DSV altid tæt på det lokale marked, men kan samtidig drage fordel af at have et globalt perspektiv og et globalt netværk til at sikre de bedst mulige ydelser.
Ernst Göhner Foundation, der er den største aktionær i den schweiziske transport- og logistikkoncern Panalpina med en ejerandel på 46 procent, har indgået en aftale med danske DSV om at lade sine aktier indgå som en del af aftalen om DSV’s køb af Panalpina. Bliver DSV’s køb af Panalpina endeligt gennemført forventes Ernst Göhner Foundation at blive den største aktionær i DSV med en ejerandel på omkring 11 procent af den udstedte aktiekapital


- I lyset af den igangværende industrikonsolidering og de deraf følgende muligheder og risici har vi, med et åbent sind, omhyggeligt overvejet forskellige muligheder for Panalpina. Vores fondsbestyrelse har enstemmigt besluttet, at den foreslåede sammenlægning under DSV-paraplyen giver Panalpina de bedste muligheder for at opnå en styrkeposition i forhold til de fremtidige udfordringer i markedet og til at skabe værdi for alle interessenter, siger Thomas A. Gutzwiller, der er medlem af fondsbestyrelsen og formand for det uafhængige Panalpinaudvalg i Ernst Göhner Foundation.


- Som en nyskabende fond med et velgørende formål føler vi os meget trygge med den offentliggjorte løsning hvad angår både kvalitet og sikkerhed samt indtjeningsmuligheder. I Ernst Göhner Foundations ånd, ser vi som den største aktionær frem til at bakke op om DSV Panalpina, siger han videre.


Værdien af DSV’s køb af Panalpina har en værdi af 30,5 milliarder kroner baseret på slutkursen på DSV-aktier 29. marts. Slutkursen har betydning for beregningen, da en del af betalingen for Panalpina vil ske i form af DSV-aktier.


Klik venligst

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Havvind er afhængig af skibsfarten
- Verdens største mobile havnekran er ankommet til Esbjerg
- Maritimt folkemøde sætter fokus på vækst og udvikling
- Norsk rederi ombygger færger med hybrid-system
- Transportkoncern gennemfører køb af konkurrent
- Sæt sejlene
- Kommuner og færgerederi indgår alliance på tværs af Kattegat
- Eletrisk færge er sat i drift
- Hybrid-færge sætter sejl
- Brexit dæmper væksttempoet
- Molslinjen tilbyder plads til trailere og campingvogne - uden betaling
- Erhvervsministeren har ansat særlig rådgiver

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst