Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Finansloven er faldet på plads med midler til transportområdet

Mandag 3. december 2018 kl: 10:12
Share  


Af: Jesper Christensen

VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag en aftale om Finansloven for 2019. Det er den sidste finanslov, som den nuværende VLAK-Regering lægger frem, da der skal være folketingsvalg senest i juni næste år. Finansloven for 2019 indeholder en række bevillinger, der får indflydelse på transportområdet

Finanslovsaftalen indeholder blandt andet:
 • midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat
 • aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur
 • højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje
 • overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje

Fokus på veje
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at parterne i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje. 


- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).


I forlængelse heraf indeholder aftalen blandt andet midler til opdatering af en række VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag for en række anlægsprojekter: 
 • Vejforbindelse til Stevns
 • Opgradering af E55 ved Nykøbing
 • Omfartsvej ved Mariager 
 • Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted
 • Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing
 • 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
 • Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse
 • Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
 • Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

Undersøgelserne vil sammen med en lang række allerede udarbejdede eller besluttede VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag bidrage til at sikre, at kommende beslutninger om infrastruktur er baseret på et aktuelt og retvisende grundlag om for eksempel anlægsoverslag, samfundsøkonomiske gevinster med videre.


Lastbiler skal lovligt køre 80 km/t på landeveje
VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil ifølge partierne mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden. Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje. Med forslaget kan de få eller mange lastbilchauffører, som hidtil har kørt 80 km/t på landeveje for måske at holde samme trafikrytme som folk i personbiler, nu følge trafikken uden risiko for at få en fartbøde.


VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti vil også udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog. Det udvidede forbud skal gælde på yderligere 270 kilometer af landets to-sporede motorvejstrækninger. Formålet er at skabe en mere rolig trafikafvikling på en række to-sporede strækninger med høj trafikintensitet.


Endelig vil partierne sætte gang en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.


- Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger. Vi sikrer en forbedret mobilitet for lastbilbranchen, som hver dag holder hjulene kørende i Danmark. Og vi har en aftale om en procesplan for, hvordan vi får taget stilling til investeringer i transportinfrastruktur i perioden 2021-2030, siger Ole Birk Olesen.


VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter:
 • 60 millioner kroner  til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der afsættes 15 millioner kroner  i 2019, 25 millioner kroner  i 2020 og 20 millioner kroner  2021 til forundersøgelsen
 • 30 millioner kroner  i 2019 til en pulje, hvorfra kommunerne kan ansøge om midler til skiltning, som sænker hastighedsgrænsen på vejstrækninger, hvor det ikke er forsvarligt for tunge køretøjer at køre 80 km/t. Der afsættes samtidig 1,5 millioner kroner  i 2019 til skiltning på statsvejsnettet
 • 15 millioner kroner  i 2019 til Vejdirektoratets arbejde med skiltning af overhalingsforbud for lastbiler på de statslige motorvejsstrækninger
 • 2,5 millioner kroner  til en forundersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse, idet Aalborg Kommune ligeledes tager medansvar for finansieringen af opdateringen af VVM-undersøgelsen med et bidrag på 2,5 millioner kroner  i 2020
 • 23 millioner kroner  i 2019, 41,5 millioner kroner  i 2020 og 15,0 millioner kroner  i 2021 til gennemførsel af VVM-undersøgelser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de oplistede infrastrukturprojekter
 • 75 millioner kroner  som et statsligt tilskud i 2019-2021 til en udvidelse af Søby Havn
 • 5 millioner kroner  årligt til at finansiere en fjernelse af afgiften på registrering af ejerskab og pant i luftfartøjer, således at vilkårene for flyregistrering i Danmark ligestilles med vilkårene i Norge og Sverige

I alt er der til ovennævnte afsat 210,5 millioner kroner.
Klik venligst

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Containerrederi vælger Malmö som anløbshavn på ny rute
- EU har vedtaget strengere regler for CO2-emissioner fra biler og varevogne.
- Palfinger styrker organisationen i Danmark
- Roskilde-virksomhed slukker tørsten med to nye lastbiler
- Tre litauiske mænd er anholdt for cykeltyverier
- Fynsk vognmand kører ud med ny og gammel
- Ændrede regler for særtransport er sendt i høring
- Vejdirektoratet dæmper støjen fra motorvejen ved Silkeborg
- Havne-selskab leverer et tilfredsstillende årsresultat
- Tre mænd er idømt fængselstraffe for omfattende narkosmugling
- Transportorganisationen ITD har set på EU-Parlamentets mening om vejpakken
- Kolding Kommune klarer containerne med kroghejs

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst