Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
VEJAFGIFTER:

Vognmænd slipper lidt billigere end prisstigningerne

Fredag 19. januar 2018 kl: 12:39
Share  


Af: Jesper Christensen

En aftale mellem Sverige, Luxembourg, Holland og Danmark om vejafgifter - Eurovignetter - betyder, at der fra 1. juli i år skal betales et mærkbart højere beløb for at køre på de danske veje - og vejene i de øvrige nævnte lande. Vognmænd, der har køretøjer indregistreret i et eller flere af landene kan uden ekstraomkostninger med hensyn til vejafgifter køre i de fire lande, mens vognmænd fra andre lande skal betale enten for dagskørsel, ugekørsel eller månedskørsel. Vejafgifterne er afhængige af de pågældende køretøjers Euro-norm

Køretøjer med laveste eller ingen Euro-norm får den højeste stigning, mens de køretøjer, der lever op til en bedre Euro-norm får en mindre eller ingen stigning.


Da taksterne har været de samme siden 2001 har der ind til nu ikke været forskel på, om man som vognmand kørte med et Euro-2 køretøj eller et Euro-6 køretøj. Det er blandt andet dette forhold, den nye aftale skal ændre på, så afgifterne gradueres i forhold til, hvor miljøbelastende de enkelte køretøjer er.


Baggrunden for vejafgiften på køretøjer over 12 ton er ifølge bemærkningerne til forslaget, at:


Lastbiltrafik medfører betydelige eksterne omkostninger vedrørende luftforurening, vejslid, støj og ulykker. Lovforslaget bidrager til, at afgifterne på lastbiltransport i højere grad bringes i overensstemmelse med disse eksterne omkostninger. De foreslåede ændringer vil samtidig tilskynde til, at udskifte ældre lastbiler med nyere og mere miljøvenlige lastbiler, for hvilke afgiften er lavere. 


Taksterne stiger 20 procent - prisindekset er steget 30 procent
De foreslåede ændringer omfatter nominelle satsstigninger på ca. 50 procent for dagsvignetter, hvor satsen er uafhængig af bilens størrelse og emissionsnorm - og for de ældste og mest forurenende køretøjer. 


Til gengæld foreslås ingen satsstigninger for uge-, måneds- og årsvignetter til de nyeste og mindst forurenende køretøjer, som opfylder emissionsnormerne Euro V og Euro VI eller renere frem til og med 31. december 2019 - og for Euro VI eller renere fra 2020, når der ses bort fra udsving i valutakursen ved omregning af satserne i Euro, som de er fastsat i den underliggende protokol, som de fire lande er enige om.


Fra 1. januar 2020 foreslås en mindre satsstigning for køretøjer, som opfylder Euro V-normen i forhold til køretøjer, som opfylder Euro VI eller renere. 


Satserne blev senest ændret i 2001. Udviklingen i nettoprisindekset har i perioden fra 2001 til 2015 været på 30 procent, hvilket vil sige, at de uændrede satser siden 2001 har medført et realt fald i udgiften til vejbenyttelsesafgift sammenlignet med det generelle prisniveau i løbet af perioden. 


Den foreslåede reale satsstigning i forhold til 2001-niveauet er på ca. 20 procent for dagsvignetter og for de ældste og mest forurenende køretøjer. 


Med de foreslåede satser vil afgiftsniveauet for køretøjer, der overholder emissionsnormerne Euro III, Euro IV, Euro V eller Euro VI, stadig være lavere, end det var i 2001 sammenlignet med det generelle prisniveau. 


Hvis afgiften havde været reguleret efter satsreguleringstallet fastsat i personskattelovens paragraf 20, ville satserne have været 31 procent højere, end de er i dag. Da langt størstedelen af de danske køretøjer overholder Euro III eller renere, og der for disse køretøjer foreslås satsforhøjelser på fra 0 procent (Euro VI) til 23 procent (Euro III), vurderes satsforhøjelserne at være rimelige. Under 10 pct. af danske køretøjer vil omfattes af satsforhøjelser på over 31 procent på grund af køretøjernes Euro-norm.


De foreslåede ændringer er en forudsætning for fortsat dansk deltagelse i Eurovignette-samarbejdet på længere sigt, da de øvrige lande i samarbejdet ønsker forhøjelse af satserne og yderligere differentiering heraf. Da satserne er fælles, og da betalt afgift giver mulighed for at benytte vejnettet i alle landene i samarbejdet, er det ikke muligt for Danmark at fortsætte i samarbejdet med den gældende satsstruktur. 


Den foreslåede forhøjelse af vejbenyttelsesafgiften skønnes med usikkerhed at give et merprovenu til staten i 2018-niveau uden indeksering og efter tilbageløb og adfærd på ca. 35 millioner kroner i 2018, ca. 65 millioner kroner i 2019, ca. 60 millioner kroner i 2020, ca. 55 millioner kroner i 2021 og ca. 50 millioner kroner i 2022. 


Merprovenuet opgjort som varig virkning forventes at udgøre ca. 45 millioner kroner. Den varige virkning fra danske køretøjer udgør ca. 5 millioner kroner, da provenuet fra disse falder i takt med, at ældre køretøjer udskiftes. Det varige merprovenu hidrører derfor især fra udenlandske vognmænd, som ofte køber dagsvignetter, hvor prisen er uafhængig af køretøjernes emissionsnorm. 


Det forventede merprovenu anvendes til finansiering af initiativer i Aftale om Retssikkerhedspakke II, som daværende  V-Regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti 3. maj 2016. 


Hvis satsforhøjelserne overvæltes helt eller delvist i transportpriserne og varepriserne, vil staten, regionerne og kommunerne kunne opleve merudgifter. Disse merudgifter forventes dog at være meget begrænsede og vil under alle omstændigheder blive reduceret i takt med, at ældre køretøjer udskiftes. De foreslåede ændringer af vejbenyttelsesafgiften vil gælde for såvel danske som udenlandske køretøjer, der er omfattet af afgiften. Lovforslaget vil dermed ikke påvirke konkurrenceevnen negativt for danske vognmænd i forhold til udenlandske vognmænd. Tværtimod forventes danske vognmænd at blive påvirket i mindre grad end vognmænd fra lande uden for Eurovignette-samarbejdet, der i vid udstrækning benytter sig af dagsvignetter, hvor 
satsstigningen er størst. 


Desuden forbedres konkurrenceevnen generelt for vognmænd, der anvender nye eller nyere køretøjer. Det skyldes, at nyere køretøjer generelt forurener mindre og opfylder nyere Euro- normer og dermed også pålægges vejbenyttelsesafgift til en lavere sats end ældre, mere forurenende køretøjer. 


Hvis de foreslåede satsstigninger helt eller delvist overvæltes i transportpriserne og evt. varepriserne, vil øvrige erhverv blive påvirket i den udstrækning, de køber transportydelser eller varer, der er transporteret af køretøjer omfattet af vejbenyttelsesafgiften. Samlet set forventes effekterne for erhvervene at være meget begrænsede. 


Lovforslaget vurderes at have positive miljøeffekter som følge af satsstigningerne for de mest forurenende køretøjer. 


Interesserede kan se hele forslaget om øgede vejafgifter her:

Klik venligst

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Politi fandt 1.200 kilo hash i en lastbil med frugt på ladet
- Traileren kan både blæse og have læs på
- Motorvejsbro ved genova styrtede sammen
- Broen mellem Danmark og Sverige har forbedret resultatet
- Lastbiltrafikken over Øresundsbron er steget med 3,6 procent
- Dokumentation om kontrol af logbøger over dyretransporter
- Lastbilbestanden er kørt frem siden årsskiftet
- Gangbro skal på plads - arbejdet spærrer motorvej
- Militæret øver sig på havnen på Jyllands nordspids
- Norske lastbiler taber terræn til især baltiske
- Kærren er åben for lidt af hvert
- Køer på motorvejene koster kunderne 20 millioner kroner om året

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst