Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Droner er mere end et spørgsmål om krudt og kugler

Fredag 6. september 2013 kl: 14:00
Share  


Af: Af advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokatfuldmægtig, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen, Andersen Partners

I medierne omtales droner - førerløse fly og helikoptere - meget ofte i forbindelse med krigsreportager fra fjerne lande, men dette gængse billede af dronerne, som noget der primært anvendes i forsvarsmæssig henseende, bør nuanceres

Advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokat, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen, Andersen Partners, Kolding, skriver videre om droner:

 
Dronerne anvendes nemlig tillige her i Danmark, både i privat og erhvervsmæssig sammenhæng, og det oven i købet til ganske fredelige formål. 


De små selvflyvende maskiner kan både købes i detailhandlen og på internettet, og ganske forståeligt vækker de interesse hos både privatpersoner og ude i erhvervslivet, hvor man så småt er ved at få øjnene op for dronernes mange anvendelsesmuligheder. 


Udover at drengedrømmen om at blive pilot (om end i noget mindre skala) kan blive til virkelighed for privatpersoner, byder dronerne på store fordele for en bred vifte af virksomheder, for eksempel inden for landbruget, ved planlægning af større infrastrukturprojekter, ved opgaver vedrørende opmåling og kortlægning af jordarealer, samt ikke mindst inden for redningsberedskabet.   


Reglerne for at flyve med droner er meget klare, og de skal overholdes, ellers venter der en politianmeldelse og en eventuel straffesag forude. Inden der kastes et blik på reglernes indhold, bør de bagvedliggende formål kort opridses. 


Selvfølgelig er sikringen af flysikkerheden et af de væsentligste formål bag reglerne, hvilket også kommer til udtryk ved blandt andet regler for minimumsafstanden til nærmeste offentlige og militære lufthavn. 


Derudover søger reglerne tillige at beskytte hensynet til de folk, der befinder sig på jorden. Det er nu engang sådan, at alt hvad der går op også engang i mellem falder ned, og i bestræbelserne på at undgå for mange surface damages har man blandt andet begrænset adgangen til at overflyve tætbefolkede områder. 


Også mere overordnede spørgsmål om privatlivets fred har man haft i tankerne, da reglerne om droneflyvninger blev skabt.  


Reglerne for at flyve med droner findes i luftfartsloven og i Trafikstyrelsens Bestemmelser for Civil Luftfart, de såkaldte BL'er. BL'erne udstedes af Trafikstyrelsen, hvis hjemmel til at udstede disse særlige regler findes i blandt andet luftfartsloven. 


Hvilket regelsæt man skal kigge i, afhænger i første omgang af vægten på den drone, som man vil flyve med. 


Er der tale om en drone med en startmasse på over 25 kg, skal flyvningen som udgangspunkt finde sted i overensstemmelse med reglerne i luftfartsloven. Trafikstyrelsen kan dog give konkrete dispensationer fra luftfartslovens regler, når det sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed eller almene interesser i øvrigt.


Er der tale om en drone med en startmasse, der ikke overstiger 25 kg, gælder et af de føromtalte BL'er, der som sagt er udstedt af Trafikstyrelsen. 


Flyvning med droner som maksimalt vejer 25 kg, skal ske i henhold til reglerne i BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg. 


Trafikstyrelsen kan også for disse lettere droner i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i regelsættet, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.


Også for droner, der omfattes af ovennævnte BL, er det vigtigt at kigge på dronens vægt. 


Hvis man flyver med en drone, der har en startmasse på under 7 kg gælder følgende vilkår: 
 • Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt. 
 • Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 5 km. 
 • Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort (kort 25 eller 1:50.000), skal være mindst 8 km. 
 • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m. 
 • Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn. 
 • Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves. 
 • De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet, må ikke overflyves. 
 • Hvis man flyver med en drone med en startmasse på mere end 7 kg (men stadig under 25 kg) gælder ovenstående vilkår også, men derudover er der tillige opstillet yderligere krav: 
 • Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads. 
 • Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring. Flyvningen skal udføres under en organisation/person, der er godkendt af Trafikstyrelsen. 
 • Dronen skal være udstyret med radiostyringsanlæg.

Disse særligt strenge regler gælder tillige for droner, der anvender jetturbinemotor(er) til fremdrift.  
Overtrædelse af reglerne i BL og i luftfartsloven kan straffes med bøde. Visse overtrædelser vurderes dog til at være så grove, at straffen kan være fængsel. 


Den seneste tids megen fokus på flyvning med droner har medført, at reglerne i øjeblikket granskes. Trafikstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere de gældende regler på området og komme med forslag til forbedringer heraf. Derudover er der i EU-regi også iværksat initiativer, der har til formål at undersøge reglerne nærmere.  


Så selvom dronerne kan være både sjove og nyttige, må det på det kraftigste anbefales, at både ejeren og brugeren af dronen sætter sig grundigt ind i reglerne, inden der meddeles take-off.


Alle informationer er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Hverken transportnyhederne.dk eller Andersen Partners påtager sig ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer i artiklerne eller brevkassen eller andre forhold i forbindelse hermed.  

Klik venligst

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Transportjuristerne skriver om den nye tilladelsesordning for varebiler
- Skibsophugningsforordningen er trådt i kraft
- Myndighederne råder til at være forberedt på det værste
- EU-Parlamentets transportudvalg har nedstemt vejpakken - men er enige om nye cabotageregler
- Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
- Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
- Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser
- Transportjuristerne skriver om nyt fra luftfartens verden
- Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner
- Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen om ansvarlig ophugning af handelsskibe
- Dom understreger kravene om ansvarsfraskrivelser - selvom de findes i branchestandarder
- Lovgiverne har åbnet for selvkørende motorkøretøjer

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst