Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Luftfragt: De nye regler om Kendte Kunder

Torsdag 11. april 2013 kl: 12:00
Share  


Af: advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost (lar@andersen-partners.dk) og advokatfuldmægtig, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen (kmn@andersen-partners.dk)

For tre år siden - torsdag 29. april 2010 - trådte nye EU-regler om sikkerhed inden for civil luftfart i kraft i alle EU's medlemslande. Reglerne skal være endeligt gennemført i Danmark senest 29. april 2013. Fristen, der således snart udløber, giver for tiden en del travlhed hos rigtig mange virksomheder, herunder også hos speditører og fragtagenter, der beskæftiger sig med luftfragt. Men hvad indebærer de nye regler egentlig? Og hvad vil det sige at være godkendt som Kendt Kunde under de nye regler?


Efter de nye regler er det Trafikstyrelsen, der skal godkende de virksomheder, der ønsker at opnå status som "Kendt Kunde".


Godkendes en virksomhed efter de nye regler som Kendt Kunde af Trafikstyrelsen, kan virksomheden helt slippe for en sikkerhedsscreening af deres luftfragt. Ikke alene medfører dette i mange henseender en lettere administrativ hverdag for mange virksomheder. Det vil tillige betyde, at virksomheden ofte kan spare en del omkostninger.   


Virksomheder, der i dag kun har en "gammel" godkendelse fra en fragtagent eller speditør, og som ønsker status som Kendt Kunde under de nye regler, skal ansøge om godkendelse ved Trafikstyrelsen. 


For at opnå godkendelse som Kendt Kunde under de nye regler er der nogle krav, som virksomheden skal opfylde. Virksomheden skal blandt andet have implementeret bestemte sikkerhedsprocedurer for håndtering af luftfragten, ligesom relevant personale skal have gennemgået en sikkerhedsmæssig uddannelse.


Det er selvfølgelig fortsat muligt at sende gods som luftfragt uden at være godkendt som Kendt Kunde. I så fald skal fragten gennemgå en fuld sikkerhedsscreening, inden den bliver lastet om bord på flyet. En sådan sikkerhedsscreening gennemføres mod betaling.


Hvem kan godkendes som Kendt Kunde under de nye regler?
Den enkelte virksomhed beslutter selv, om den ønsker at ansøge om godkendelse som Kendt Kunde ved Trafikstyrelsen. Det vil næppe kunne betale sig at søge om godkendelse som Kendt Kunde, hvis virksomheden kun undtagelsesvist sender gods som luftfragt.


For virksomheder, der hyppigt eller af særlige årsager benytter sig af lufttransport, kan det i mange tilfælde godt svare sig at blive godkendt som Kendt Kunde. Dette gælder for eksempel for virksomheder med en stor volumen i deres luftfragtsforsendelser, ligesom det gælder for virksomheder, der sender gods, der er vanskeligt at sikkerhedsscreene, eller som er forseglet eller sterilt (medicin, kemikalier med videre).  Også virksomheder, der sender tidskritiske forsendelser, altså forsendelser som relativt hurtigt skal være fremme ved modtageren, vil i mange tilfælde kunne drage fordel af en godkendelse som Kendt Kunde. 


Hvilke krav skal virksomheden opfylde?
For at blive godkendt som Kendt Kunde skal virksomheden opfylde visse krav i forbindelse med håndtering af forsendelser, der skal sendes som luftfragt. Kravene, der er relativt omfattende, består blandt andet i, at virksomheden skal udpege en sikkerhedsansvarlig person. Den sikkerhedsansvarlige person skal kunne sikkerhedsgodkendes af myndighederne. 


Derudover skal virksomheden udarbejde sikkerhedsprocedurer for alle led i håndteringen af luftfragten. Procedurerne skal blandt andet sikre, at fragt, der identificeres som luftfragt - det være sig i produktion, på lager eller ved forsendelse - er beskyttet mod uautoriseret adgang. Det relevante personale skal tillige gennemgå en sikkerhedsuddannelse, ligesom Trafikstyrelsen ved et kontrolbesøg skal kunne godkende de faciliteter og områder, hvor luftfragt opbevares.


Når Trafikstyrelsen har godkendt virksomheden, tildeles godkendelsen et unikt ID-nummer. Dette ID-nummer indføres sammen med andre oplysninger om virksomheden i en fælles EU-database. Når ID-nummeret er indført i databasen, er godkendelsen gyldig i samtlige EU-lande - og faktisk også i en række lande, der ikke er medlemmer af EU. Trafikstyrelsens godkendelse er gyldig i fem år, hvorefter den skal fornyes. Hvad koster det?
Ønsker en virksomhed at blive godkendt som Kendt Kunde under de nye regler, skal virksomheden betale et engangsgebyr samt et årsgebyr for de efterfølgende tilsyn til Trafikstyrelsen. Størrelsen af gebyret vil variere alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Udover de nævnte gebyrer må virksomheden påregne omkostninger til uddannelse af personale og omkostninger til eventuelle bygningsmæssige ændringer med videre.


Som tidligere nævnt behøver en virksomhed ikke at opnå godkendelse som Kendt Kunde for at kunne sende luftfragt. En virksomhed, der ikke er godkendt som Kendt Kunde, og som afsender luftfragt, vil dog skulle finde sig i, at alle dens luftfragtsforsendelser skal sikkerhedsscreenes. En sådan sikkerhedsscreening medfører i næsten alle tilfælde både øgede direkte og indirekte udgifter, ligesom en sikkerhedsscreening også vil kunne give anledning til problemer med forsinkelser i form af "propper" i de forskellige lufthavne.  Alle informationer er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Hverken transportnyhederne.dk eller Andersen Partners påtager sig ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer i artiklerne eller brevkassen eller andre forhold i forbindelse hermed.  


Klik venligst

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
- Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
- Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser
- Transportjuristerne skriver om nyt fra luftfartens verden
- Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner
- Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen om ansvarlig ophugning af handelsskibe
- Dom understreger kravene om ansvarsfraskrivelser - selvom de findes i branchestandarder
- Lovgiverne har åbnet for selvkørende motorkøretøjer
- Arbejdsgiveren har ret til erstatningen
- Transportjuristerne skriver om medvirkeransvar
- Transportnyhederne har været på nettet i 17 år
- Haag-reglernes artikel IV, nr. 5 er ingen begrænsning af rederens ansvar ved bulktransport
-

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst